Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Chicken Race
2008-09-12 Publicerad i KR nr 24 samt i SKN nr 91
Har du blivit lurad?

Vart vänder du dig när du blivit lurad? Det finns många möjligheter men vi har ytterligare en – Chicken Race! Vissa ärenden ska gå till polisen, åtal eller Allmänna Reklamationsnämnden. En del lyckas via PLUS i TV, men de tar bara upp vad de anser värt att driva. Klagar du i butiken eller hos leverantören är det inte alltid du blir rätt bemött.

Men de där fallen då du vill sprida det så fler blir varnade eller får upp ögonen, ja de kan du skicka till oss för publicering på Chicken Race. Offentlighet kan vara en väl så bra ”publicitet” som kan verka förebyggande eller öka konsumenternas vakenhet.

Här har du ett exempel, som vi lagt både under Insänt och Chicken Race.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss