Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Länkar
Marknadsföring och reklam

Länk om reklam på Konsumentverkets hemsida: www.reklam.konsumentverket.se
www.klagareklam.se - Ny hemsida som gör det lättare att framföra synpunkter och klagomål på reklam och produkter. Webbsidan har samlat alla nämnder och råd för att göra det lättare för oss konsumenter att hitta rätt instans att klaga till.
Adbusters - AdBusters är ett aktionsbaserat nätverk för den fysiska och den mentala mijön. De arbetar med att förändra, synen på det offenliga rummet genom direkta aktioner och information.
EuroCAUCE
NRK - Näringslivets Etiska Råd Mot Könsdiskriminerande Reklam
- Denna sajt har till syfte att informera om vad som är könsdiskriminerande reklam. Vilka annonser som har fällts och varför.
upp