Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-08-08
Publicerat i SKN nr 65


Chicken Race no 1 - reklamen

Reklamen är den största källan och vägen till att lura oss. Graden av information är väsentligt lägre än mängden manipulation. Målsättningen att informera har reklammakarna för länge sedan lämnat och man utformar numera reklamen för att påverka och öka försäljningen, alltså konsumtionen. Reklamen är idag inte anpassad efter behoven att anpassa konsumtionen och ta hänsyn till hoten mot klimatet och vår gemensamma Planet.

Vi betalar den dyrt, den besvärar oss mer än den nytta den ger och den hotar oss alla. Det finns idag modernare teknik för meningsfull kommunikation, än att fortsätta och insistera med gamla trubbiga metoder.

Vi betalar den med 3 arbetsmånader, utan nämnvärd nytta, räknat på medelinkomsten hos löntagarna. Vi kan inte undvika att betala den, det är ett system för icke lagstadgad uttaxering av en konsumentskatt.

Reklamen är ett uttryck för marknadsekonomins misslyckande.
Marknadsekonomin är inte en fungerande marknadsekonomi idag då konsumenternas del av marknaden är passiv och endast säljande part har greppet om utvecklingen av marknaden och även styrningen av konsumenterna.

Börja med att halvera utrymme, mängden papper i våra brevlådor och kostnaderna som vi får betala i priserna.


Är du medveten om att detta är ”fientliga attacker” kan du göra två viktiga saker:

Idag har 11 % lappar på sina brevlådor, blir det många fler så kommer det att upphöra.
Här kan du direkt göra en insats.

Reklamen i form av information, som idag är en obetydlig del av hela reklamutbudet, kan man hitta andra vägar för. I vart fall är kravet från oss konsumenter, som framförs av Sveriges Konsumenter i Samverkan, att minst halvera kostnaderna till att börja med. Inte minst med tanke på klimatet luras vi att öka konsumtionen i stället för att hushålla och minska hoten mot klimat och miljö, samtidigt som vår ekonomi lider av det. Läs mera under avsnittet Klimatet

Läs vårt pressmeddelande 2007-05-10
Läs här vad reklamen kostar oss konsumenter

Se reklamen för vad den är, ett kostsamt försök att lura av oss mera pengar, utan att ta hänsyn till effekterna och hoten emot vår gemensamma framtid.

Reklamen är tidernas Chicken Race.


upp