Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
              - för ökat konsumentinflytande -

 

Hultsfred 2009-02-09
Kampanj: Marknadsföring och reklam, , Anmälningar,
Debatten om matfetterna

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad


Anmälan om vilseledande utformning och publicering av reklam, marknadsföring och text – Icakurirens bilaga 9 februari 2009
Se bilaga med bilder >>
Vi anmäler härmed Icakuriren för deras bilaga i nr 7 av den 9 februari 2009 för vilseledande innehåll och otydlig ihopblandning med reklam.

Bilagan innehåller 4 annonser för Becel, bara en är tydligt märkt ”annons”. Och den sidan är delad i två spalter och man kan tolka som att annonsen är den ena halvan, vilket kan vara avsikten men i så fall är textmaterialet avsiktligt förknippat med annonsen.

Bilagan har ett klart tema ”En hel tidning om ditt hjärta”. I symbolen, det röda hjärtat” står det ”-16 sidor råd och kunskap som får ditt hjärta att orka längre”. 12 sidor är i verkligheten redaktionell text och 4 är reklam, men här påstås att 16 sidor är råd och kunskap.

Becels annonser fokuserar helt på samma budskap, ”älska ditt hjärta”, alltså ett gemensamt tema. Frågan är då vad som är reklam och neutral text. Bilagan innehåller inga andra annonser, vilket gör kopplingen ännu starkare. Ofta i denna typ av bilagor finns ett varierande antal annonser från olika annonsörer. Det är i detta fallet ett samröre som får en helt annan effekt än vad som är brukligt med denna typen av tema-bilagor. Vi vill fästa uppmärksamheten på att denna bilaga är så långt gången som inte skett tidigare och är ett exempel på då tema-bilagor går över till att bli en ännu olyckligare annonsbilaga än vad vi tidigare sett.

Vi anser att man här har förskjutit gränsen mellan reklam och information och t o m fått karaktären av en förstärkt reklamfolder, fast under täckmanteln av att vara en informationsbilaga. Detta är en förskjutning av gränserna mellan reklam och information, som inte är önskvärd och tillåts detta har vi snart en djungel av ”vilseledande reklam och marknadsföring” ihopblandad med textmaterial.

Det hade varit en annan sak om t ex ARLA fått ha med annonser om hur mycket bättre smör är för hälsan, med sina naturliga mättade fetter, utan tveksam palmolja som finns i Becel, samt friheten från den stora mängden Omega-6, som är en reaktiv fleromättad fettsyra som snabbt oxiderar och alltså inte är nyttig för kroppen i proportioner som finns i Becel. Man borde kunna kräva av en bilaga som helt fokuserar på hjärtat ett betydligt sakligare innehåll. Tillfogas bör att Becel är förbjudet av EU att i annonser påstå att deras fett är bra mot hjärt- och kärsjukdomar, som enligt EU inte kan bevisas! Alltså är kopplingen i bilagan ännu allvarligare.

På sidorna 12-13 bjuder Icakuriren på ”liten fettskola”. Namnet indikerar att det rör sig om sanningar om fett, odiskutabel information alltså. Lektionen 3 är inte saklig och grundad på en enig vetenskap, utan nämner bara en tveksam mindre relevant rapport. Just nu pågår en het debatt om just dessa frågor varför man definitivt inte kan uttala sig med säkerhet. Motståndarlägret väntar fortfarande på uppgifter från Livsmedelsverket vilka vetenskapliga rapporter man stöder sig på och granskningen av dessa väntas med spänning, då många misstänker att underlaget är mycket svagt och motsägs av mera modern forskning.

Det är beklagligt dessutom att i Lektion 5 efter rådet att ”Ät fet fisk tre gången i veckan” visas en gädda, som inte hör till de feta fiskarna och dessutom hör till de fiskar som Livsmedelsverket menar att vi ska vara försiktiga med p g a hög halter av bl a metylkvicksilver. Sakligheten kan ifrågasättas.

Kravet på objektivitet och undersökande journalistik lyser i bilagan helt med sin frånvaro, så framkommer inte mycket om att jakten på fettet kanske inte var det bästa för folkhälsan och upplysningar om att de snabba kolhydraterna, de söta dryckerna och allt godis nog är en betydande faktor till fetma, övervikt och diabetes, faktorer som definitivt kan förknippas med hjärt- kärlsjukdommar. Visserligen kommer lite information med om motionens betydelse, men den övergripande betydelsen av kosten blir överbetonad om att akta sig för fett, utom för Becel, för använder man Becel så kommer ”hjärtat att tacka dig”.

På bloggsidan ”Kostdoktorn.se” kritiseras bilagan och det är viktigt att notera mängden av kommentarer, som visar tydligt hur folk blir upprörda av denna typ av ihopblandning av reklam och information. Kan vara lämplig läsning som jämförelse till marknadsföringslagen. Klart visar de hur indignerat vilseledande bilagan uppfattas.

Sammanfattningsvis är hopblandningen med 25% ensidig Becel-reklam och det informativa, men inte helt neutrala och granskande, textmaterialet olycklig och en förskjutning av hur man får blanda reklam med text har gjorts långt över gällande regler och praxis. Denna utveckling måste stävjas för att inte regelverket om hur reklam får se ut ska undermineras.

Dessutom är faktum att hela 3 annonssidor saknar information om att det är reklam och är ett klart brott emot reglerna för reklam i textmedia. Därför är det viktigt att statuera ett exempel och klart uttala att det är ett regelbrott, oavsett om bilagan kommer att upprepas eller ej.

Med förhoppning att ärendet snarast behandlas och ett klart uttalande görs om det vilseledande i Icakuriren bilaga i sin helhet.

Se bilaga med bilder >>

Hälsningar

Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

upp

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
E-post:
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se