Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Riskhantering - HACCP

Företag investerar allt mer i varumärken och att släppa ut produkter med tvivelaktig kvalitet kan riskera ett företags goda namn. Kvalitetssäkring är viktigt, något som de flesta inom livsmedelsbranschen tagit fasta på. Med ett HACCP-system (Hazard Analysis and Critical Control Point) kan produktkvalitén säkerställas. Det innebär t ex att alla inom hanteringen arbetar med ett aktivt HACCP-program för att kartlägga och minimera risker.

Livsmedelsverket: Fakta om livsmedelsburna hälsofaror för egentillsyn med HACCP
Livsmedelsverket: HACCP (pdf)
Internationella nyheter om livsmedel, HACCP