Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-02-04 Publicerad i KNY nr 9 samt i SKN nr 105
Är en ny myt på väg – saltmyten?

Låg-salt diet löser inte alla problem


Är det ännu en myt, att man förhindrar högt blodtryck och hjärt- kärlsjukdomar genom att minska saltintaget? Ja det verkar så. Det låter som att forskningen är överens om att vi ska dra ner på saltet, men det finns även en opinion som ifrågasätter även denna gamla ”sanning”. Frågan är om denna ”sanning” är ytterligare ett exempel på ”sanningar” som den som påstår att vi ska dra ner på fettet, i synnerhet det mättade.  

En djupare debatt är önskvärd, för att komma närmare sanningen. Av alla myter har vi lärt oss en sak, att sanningen inte alltid är en ”sanning”, men sanningen kommer alltid fram långt efter, när skadan redan är skedd. Kolesterolmyten - börjar vi nu förstå - var en ”sanning” som skapades av margarinindustrin. ”Akta dig för fett”-myten likaså. För att kunna sälja margarin måste folk också skrämmas för mättade fetter (naturliga från djur) och så blev det en marknad för margariner med omättade fetter, inkluderande de fleromättade med hög kvot av Omega-6 fettsyror från majs, solros och soja (från de stora amerikanska odlingarna och numera genmodifierade utsädena). Nu börjar sanningarna krypa fram, samtidigt som margarinindustrin börjat använda mättade fetter, som man varnat för förut, men nu från palmolja! Håller då argumentet att undvika smöret och mjölkfetterna?  

Sedan länge har en ”salt-myt” skapats och i USA är en massiv kampanj på gång för att få folk att dra ner på saltet. Även i Sverige finns sådana aktiviteter (sök på salt på Livsmedelsverkets hemsida www slv.se). Det är bra att myndigheterna tar tag i problemet med folkhälsan, det är dyrt att ha sjuka medborgare, men tillåt oss ifrågasätta metoderna och om man når rätt målgrupp.

Vad ligger bakom denna gång?

Men vad ligger egentligen bakom denna gång, med ”salt-myten”? Inte kan det väl vara läkemedelsindustrin? För margarinindustrin är nog oskyldig denna gång. Kan det vara så enkelt att man söker bovarna som ligger bakom folkhälsoproblemens accelererande utveckling? Fettet har man prövat och det blev ju fel. Nu ska saltet provas. Men man ligger fortfarande lågt när det gäller socker och sockerarterna och de snabba kolhydraterna! Fortfarande rekommenderas att öka intaget av bröd, även från Statens Livsmedelsverk, i Sverige. Spannmål, inklusive majs och ris är världens största odlade grödor. Det är dessa som Monsanto och gelikar siktat in sig på i första hand, glöm inte det! Det är också det enklaste och snabbaste fodret vi ger djuren, för snabbare köttproduktion och här behöver man inte märka köttet om djuren fått GMO-foder! Sammanhang?

Ja det är nog på sin plats att ifrågasätta vad vi utsätts för, dirigerat av myndigheterna världen över. Debatten är välkommen, men dekret ska vi akta oss för, tills mera av sanningen kommer fram.

Kritisk granskning av "salt-myten"
Läs här en kritisk granskning av ”salt-myten”, som kommer från kretsar som inte är länkade till vare sig myndigheter eller näringsliv! Det är den högt ansedda journalisten, vetenskapskvinnan Sandy Szwarc, som frekvent bloggar/skriver under Junkfood Science och tar nu upp saltfrågan i en artikel: Low-salt diets fail to lower blood pressure, heart disease and mortality.

Vi vill bidra med detta debattinlägg från “andra sidan”, det gäller ju i alla fall oss konsumenter och vår hälsa och våra utgifter för maten, medicinen och vården!  

Vår oro när det gäller saltfrågan är, som redan berörts, vad som ligger bakom myndigheternas agerande? Får salt en överskylande roll till högt blodtryck och hjärt- kälsjukdommarna och man missar att söka andra kanske mer relevanta orsaker? Så skedde ju när det göller fetternas roll och manipulationen av kolesterolfrågan är ju rätt avslöjad i dag. Är det rätt att rakt av rekommendera en sänkning av saltkonsumtionen, genom pekpinnar ”uppifrån” baserad på statistiska siffror, som oftast når de redan medvetna? Är det rätt att så ensidigt utmåla salt som den stora boven för hjärt- och kärlproblemen och det höga blodtrycket?

Överkonsumtion av salt

Men visst finns det hos många en överkonsumtion av salt, som förorsakar sjukdom. Allt är ju skadligt i för höga doser. Frågan är då om alla rakt över ska minska sin saltkonsumtion? Siffrorna bygger ju på ett genomsnitt och då kanske en del inte ska minska alls, medan det är ”missbrukarna” som borde minska. Det finns många vägar att nå en förändring, debatt, kunskapsspridning, insatser i skolorna, eller (förstå ironin!) varningstext på saltpaketen, liknande cigarettpaketen ”Salt kan döda! Smaka först innan du saltar extra.”  

Får vi därför komma med ett förslag, som man enkelt
och snabbt kan genomföra över en dag i offentliga lokaler:

 
Vi uppmanar restaurangerna och skolmatsalarna (och även hemmen) att omgående  

TA BORT SALTKAREN FRÅN BORDEN!
 
Då får ”okynnessaltarna” i varje fall besvära sig med att be om det eller hämta,
men slentriankonsumtionen kan dämpas, de som av gammal vana alltid saltar innan
de ens smakat! Här ligger största riskgruppen.

Dessutom kan vi ju se upp för färdigmaten, som bör ha uppgifter om saltinnehåll, eller reagera när de skriver ”LÄTTSALTAT” men inte anger saltinnehållet (se bild på näringsdeklaration nedan)!

Dricker man mineralvatten eller bordsvatten på flaska kan man ju minska den dolda saltkonsumtionen genom att välja ett mindre salt alternativ till Ramlösa, som leder saltligan i Sverige! Se vår sammanställning.

Utvecklingen på salt-marknaden

För några årtionden hade vi bara grovt salt, bordssalt med jod och utan jod samt havssalt för inläggningar och snösmältning på isig mark. Med TVs hjälp har vissa kockar effektivt lanserat flingsaltet med 30 gånger så höga priser. Sen har utvecklingen gått snabbt med smaksatta flingsalt, färgade flingsalt och påstått nyttigare salt. Även lokalproducerade, främst havssalter, har uppmärksammats. Urvalet har exploderat.

Vi har granskat saltmarknaden och utvecklingen på saltmarknaden, där man utvecklat nya produkter och lyft priserna från 3-4:- kilot till nivåer på flingsalt runt 100:- kilot och salter färgade med aktivt kol upp till 500:- nivån (Hawaian Black Salt). Priserna är intressanta och chockerande, med produktutveckling och nya förpackningar har man kunnat ta ut mera för salt. Men för det mesta kan man gott använda grovt salt eller havssalt, för under 10:- per kilo, för att koka potatis eller ha i grytor. I vissa fall är flingsaltet mera passande, men dock inte i Bregott (med flingsalt) som snabbt smälter så det rinner om fettet! Bättre tillsätta på mackan efter smak. Ta bort den produkten ARLA!
Näringsdeklarationen säger ingenting om saltmängd.

Vi ska återkomma med en mera detaljerad analys av hälsoaspekterna och följa frågan om olika salt och av konsumtionen av salt. Håll utkik under avsnittet ”Konsumenter granskar” samt ”Folkhälsofrågorna”.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss