Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-01-27  
Nio av tio konsumenter tycker att maten är säker

- men tror inte på Livsmedelsverkets kostråd och tror inte att Livsmedelsverket är oberoende av näringslivet!


Livsmedelsverket har upprepat sin undersökning om vad allmänheten tycker, senast gjordes en sådan förra året.

Citat från Pressmeddelande 2009-01-20
Hela 87 procent tycker att maten i Sverige är ganska eller mycket säker. Det visar en Sifoundersökning, beställd av Livsmedelsverket.

– Det är ett mycket bra betyg. Ett av Livsmedelsverkets allra viktigaste uppdrag är att konsumenterna ska ha säker mat och det är glädjande att de allra flesta känner sig trygga med den mat vi har i Sverige, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket.

Kommentar: det visar att en av verkets uppgifter fungerar och det är kontrollerna såväl av industrierna som importen av livsmedel.

Citat:
Tre av fyra personer, 73 procent av de tillfrågade, anser att Livsmedelsverket råd och rekommendationer är ganska eller mycket trovärdiga, vilket är en minskning med sju procentenheter sedan 2007.

– I dag är många konsumenter både intresserade och välinformerade när det gäller frågor som mat, matsäkerhet och hälsa. Det ställer höga krav på oss som myndighet i arbetet med att bibehålla och stärka vår trovärdighet. Att vi tappar något jämfört med 2007 är en signal till oss om att arbeta ännu mer med att verkligen nå ut till en bred allmänhet. Under kommande år kommer vi också att ytterligare utveckla vår kommunikation med konsumenterna, säger Inger Andersson.

Kommentar: De som hörs mest i debatten är inte de som svarat på undersökningen. Då skulle siffra ha rasat ännu mer. Men en SIFO-undersökning är ett genomsnitt och minskningen på hela 7 % får snarare tolkas som att det är en storm i annalkande. Tolkningen är delvis korrekt men ”verkligen nå ut till en bred allmänhet” är tyvärr inte lösningen. Inte minst måste verket frigöra sig ifrån att ständigt framhäva margarin som en lösning och visa en viss ödmjuk inställning till all ny forskning som rubbar den tidigare ingrodda uppfattningen om hur farligt en del fetter är (utom margarinerna).

Skrämseltaktiken för de mättade fetterna borde ju egentligen få konsekvenserna att man förbjuder margarinet LÄTTA, som innehåller nästan lika mycket mättat fett som smörfettet BREGOTT. Det mättade fettet i LÄTTA kommer från palmolja, som vi borde undvika, medan BREGOTT kommer från mjölkfett!
Se vår granskning av margarin och de ”10 sanningarna”.

Professor Göran Peterssons granskning ”Bregott eller Becel” (pdf)

Allt fler upptäcker att vi länge blivit lurade av de gamla kostråden, i synnerhet alla som drabbas av diabetes. Men då gäller inte kostråden ursäktar sig höga representanter för verket. Jasså, vi ska följa råden tills vi blir sjuka och sedan går det bra med kolhydratfattig och fettrik kost! Ja så sa faktiskt chefsnutritionisten från verket Ulf Bohman i TV4 tidigare >>

Är man inte helt säker så är det bättre att mjukna och inte låta som ett matens påvedöme i Sverige. Vidhåller verket sin stelbenta nutritionist-attityd så dömer snart folket ut det, som man redan gjort på marknaden (ner 7 % för margarin och upp 12 %för smör!).

Citat:
"I undersökningen ställdes också frågan om hur man uppfattar Livsmedelsverkets relation till livsmedelsbranschen. 23 procent anser att Livsmedelsverket är helt oberoende, 55 procent anser att verket är delvis beroende och 10 procent att verket är helt beroende gentemot livsmedelsbranschen."

Kommentar: Hur ska man förklara oberoendet när man samarbetar med LRF (Skolmatens Vänner) för att certifiera skolmaten? (Läs Tvång på lättmargariner och lättmjölk i skolmaten -nu startar en namninsamling)
Är det vad Ulf Bohman menar med att man jobbar för ”konsumenternas bästa”? Snarare för margarinindustrins bästa, för i detta certifieringsarbete är det lättmargariner med 40% fett (och resten vatten!) som gäller för att bli certifierad! Ska man verkligen försvara palmoljan före mjölkfettet?

Läs hela pressmeddelandet från Livsmedelsverket >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss