Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-11-19  
NÄTVERKET
mot
LÄTTPRODUKTER i SKOLMATSALARNA

I flertalet av landets skolor, dagis och äldrematsalar har det införts något som kan liknas vid tvångsmatning, man får inte längre välja mellan smör/Bregott och lättmargarin eller fullvärdig mjölk och lättmjölk. De ansvariga för ”köken” och administrationen hänvisar till ”föreskrifter” från Livsmedelsverket om att det bara ska serveras lättmargarin och lättmjölk.

Det väcker stark opposition bland elever, lärare och föräldrar samt de äldre. På många håll startas aktioner och det har också lyckats på en del håll att få tillbaka valfriheten.

Just nu rasar debatten om fetterna och allt fler forskare, läkare och professorer vågar opponera sig emot Livsmedelsverkets kostrekommendationer, nyligen i TV4 och i flitig debatt i Läkartidningen. Speciellt med inriktning på barns hälsa har Professor Birgitta Strandvik ifrågasatt om inte barns hälsa hotas av dessa nya påfund, i en artikel i Allt om barn: Maten kan göra barnen sjuka där hon menar att barn behöver fett.
Det verkar som fettskräcken börjar släppa också bland folk och även kolesterolmyten ifrågasätts mer och mer. Nyligen stängdes Becel ute i Luleå och fick inte ta kolesterolprov på folk i butikerna.


För att underlätta kontakterna mellan landets olika initiativ och aktioner har Sveriges Konsumenter i Samverkan öppnat en plats på hemsidan där olika initiativ kan rapportera och ta del av andras färdiga material och resultat. Där finns exempel på brev till kommunernas ansvariga med omfattande argumentation.

Vatten - nytt argument i debatten
Vi vill också tillföra ett nytt argument i debatten och det är inblandningen av vatten i margariner, som snedvrider priserna på fettet. Man kan inte jämföra matpriser om man manipulerar produkterna med vatten, något som händer alltför ofta. Vi har undersökt priserna och näringsinnehållet i matfetterna och kommit till sensationella resultat, så är t ex inget margarin eller lättmargarin billigare som fett än smör eller smörbaserade Bregott, det som så många kräver att få tillbaka nu i matsalarna. Efter att ha räknat bort det tillsatta vattnet i margarinerna kom vi fram till att (mätt i samma butik) som privatperson tjänar man på att välja Bregott i stället för det billigaste margarinet Milda 60% hela 19,6% och jämfört med lättmargarinet LÄTTA 40%, som Livsmedelsverket rekommenderar, blir besparingen hela 28,7%.

Det är oförklarligt att de ekonomiskt ansvariga tillåter inköp av så mycket dyrare produkter,när budgetarna är så snäva och dessutom väljer produkter som baseras på omestrad palmolja, (och omega-6 rika växtoljor) som ger lika stor mängd mättat fett som våra naturliga produkter smör och Bregott. De animaliska fetterna anser av allt fler vara ofarliga medan stor tveksamhet råder till de omestrade palmoljefetterna, som också är en tredje-världen fråga med regnskogsskövling som följd.

Bristen på motion och rörelse
När det gäller mjölken kan man bara konstatera att både de unga och de äldre behöver mera fett och argumentet lättmjölk har inget med fetma epidemin eller diabetesutvecklingen att göra. Där spelar de snabba kolhydraterna och bristen på motion och rörelse mera in.

Dessa felsatsningar kan vi som konsumenter och konsumentorganisation inte låta passera utan att ge våra synpunkter och helt stödja oppositionen runt om i landet. Nätverket får därför en plats i vår större kampanj ”Rädda vår mat” och vårt stöd i kampen för främst våra barns bästa, hälsa och välmående.

Mera information >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss