Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-10-18  
Byt ut lättmjölken i skolor och vården
Det händer mycket på fronten fett. Debatten och forskningen pekar mer och mer på nyttigheterna med de mättade animaliska fetterna medan fleromättade fetter som speciellt Omega-6 blir mer och mer betraktat som ett inflammatoriskt och riskabelt fett.

I avsnittet ”Debatten om fett” finns många artiklar som styrker detta. I ett nytt avsnitt som just har publicerats ”MJÖLK och andra mejeriprodukter” har vi samlat artiklar som med olika infallsvinklar berör mjölk och produkter därav.

I skolorna klagas det ofta över att barnen inte står sig ordentligt av skolmaten och det har vi kommenterat i en artikel i Nyheterna här i Småland ”Byt ut mjölken i skolan” och belyst hur viktigt det är att välja fetaste variant av mjölk. Det har ju intresse ur energisynpunkt, då all mjölk innehåller 5 g mjölksocker per 100 ml (1 dl). Energiintaget ökar då med bibehållet sockerinnehåll, alltså förbättras balansen.

Även i vården av äldre behövs mera mättat animaliskt fett och mindre snabba kolhydrater (som t ex mjölksocker).

Vi har gjort en tabell över de olika förhållandena för de olika varianterna av mjölk, där även faktorn ”hur länge man håller sig på olika sorter” tagits med. Det blir också billigare med de energirika varianterna, som kostar obetydligt mer per liter, om man räknar på näringsinnehållet och inte bara på kr/liter. Inte ointressant för de som planerar skolmaten och maten i vården.

Fördelen med att stå sig längre efter måltiden är att man inte har lika bråttom att söka annat att stoppa i munnen, som läsk, bullar och godis och därmed automatiskt minskar på de snabba kolhydraterna. Tänk på risken för övervikt och fetma.

Läs rapporten från forskning på Sahlgrenska där man just redovisar forskningsresultat ”Barn som ofta dricker fet mjölk väger mindre

Du som har barn i skolåldern eller föräldrar i vården, kontakta andra i samma situation och diskutera dessa frågor och gör gemensam sak och ta upp frågan med berörda beslutsfattare och de lokala politikerna. Mer material finns i avsnittet SKOLMATEN.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss