Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-12-29  
Bra mat i skolan

2005 fick Livsmedelsverket i uppdrag av dåvarande regering att utarbeta råd för måltider i skolorna. Bra mat i skolan publicerades 2007 och det är efter detta som debatten börjat bli allt hetare. Inte minst för rådet att enbart servera lättmargariner och lättmjölk. Kostdiktatur alltså.

Mycket var bra i råden, som alltså inte var tvingande men vägledande. Men fettfrågan blev en ”plump i protokollet”. 2009 fick Livsmedelsverket i uppdrag att utvärdera hur råden tillämpades. I SLVs sammanfattning står just att bara hälften följer råden när det gäller margarin och lättmjölk och anger att trycket från föräldrar är märkbart. Just frågan om mjölken och margarinet är en genomgående fråga som oroar SLV.
Läs SLVs pressmeddelande, med länkar till utvärderingen samt remissvaret.

Läs speciellt avsnittet Efterföljnad av råden där man påpekar att större insatser krävs för att få större ”laglydnad” (min tolkning av andemeningen). Man föreslår insatser för att få till en bättre uppföljning av kostråden alltså.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss