Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Nationellt
2007-03-07 Publicerad i SKN nr 53


Livsmedelsverket har fått ny
konsumentanpassad hemsida


Den 2 mars presenterade Livsmedelsverket sin nydesignade hemsida, mer anpassad till konsumentintresset. Den är mer lättnavigerad och ska ha mera fokus på frågor som intresserar konsumenter. Stort utrymme har ägnats i startupplagan åt transfetter och fetter över huvud taget.

Här har vi naturligtvis en del motsatta åsikter, men det får väl klaras av med debatt och lyhördhet för nya forskningsrön. www.slv.se

upp