Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2011-05-11  
Synpunkter på konsumentinformation
Tankar från Bengt Ingerstam

När konsumentministerns häromdagen tillsatte en utredning om mer för konsumenterna att säga till om och mera stöd för det, ÄR DET UPP TILL OSS att ta initiativet!

Vi ligger rätt i tiden för att just visa att vi vill ha mer att säga till om och visa att vi kan ”rösta med plånboken” som hon uttryckte att hon ville se mer av.
Men det handlar inte om att öka och ge mera upplysning och konsumentinformation från stat och myndigheter eller vissa stora särintresseorganisationer, som ska styra oss konsumenter.

Det är nu verkligen aktuellt att fråga sig varifrån får vi OBJEKTIV information? Ska man bara öka mängden ”upplysning” från myndigheter? Är den objektiv och pålitlig? Ta fallet Livsmedelsverket och deras propaganda man driver för mindre mättat animaliskt fett, mera margarin, mera bröd, potatis, ris och pasta! Fler och fler upptäcker att den bygger på numera ifrågasatta gamla vetenskapliga påstådda sanningen, medan allt fler vetenskapsmän motsäger den i dag. Vem är objektiv? Vem granskar Livsmedelsverket? Det är många som opponerar sig i dag. Men alla inblandade parter är faktiskt subjektiva. Det finns ingen färdig objektiv information. Är dietisterna objektiva? Är forskarna överens?

Nej OBJEKTIVITET finns inte.
Det närmaste till objektivitet skapar vi själva. Genom att granska, diskutera och få tillgång till många parters uppfattningar, är det upp till dig och mig att bilda oss en uppfattning som vi tror på. Jag kan fatta detta beslutet som konsument och jag tar ansvaret och betalar! Tillsammans kan vi hjälpas åt att komma en bit på väg. När jag fattar mitt beslut och väljer smör i stället för margarin, då har jag min uppfattning klar, den är för mig objektiv, odiskutabel.

Varken ICA, COOP, AXFOOD eller Bergendahls kan göra anspråk på att de säljer objektivt. De säljer det vi konsumenter vill köpa, men försöker påverka oss med reklam och prisdriver så subjektivt som möjligt.

Producentintressena är verkligen inte den objektiva parten. Se bara hur Unilever kan vilseleda och t o m ljuga, bara för att få sålt sina produkter. Vilket ansvar tar de för vår, din och min, hälsa? Men det finns undantag, Bergendahls senaste annonser om GMO-fritt griskött (som Livsmedelsverket gick i taket för, men var det någon som trodde att GMO var en ingrediens? Det var ju GMO i fodret! Det fattade vi väl alla.). Sen kom insatserna mot tillsatserna och nu är de igång mot att packa kött i gas som gör köttet segare). Sådan reklam kan vi se som nyttig konsumentinformation.

I vårt uppstartade projekt KONSUMENTREVOLUTIONEN opponerar vi däremot mot påstått objektiva råd, regler, föreskrifter och påståenden. Vi börjar med att ställa frågan:

Vem informerar och vad är dennes avsikt och mål.
Alla har en avsikt, men när det gäller Livsmedelsverket verkar det inte solklart att det är för vår hälsas bästa, i vissa frågor – som fettet, kolhydraterna, tillsatserna.
Ett antal delkampanjer har vi föreslagit, men nu är det många som vill att vi lägger till kampanj nr 9 VÅR HÄLSA

Det skulle då omfatta granskning av kostråd, rekommendationer, forskningsrapporter, böcker, hemsidor, tidningar m m, men även floran av coacher och rådgivare, många med mer eller mindre höga arvoden. Inget fel att få ta betalt, men då är ansvaret ännu tyngre! En behövlig granskning är alla kostläror, dietprogram, bantningsklubbar eller konsulter. Det blir inte en pesons jobb men vi ska bygga ut ett samarbete med interna diskussioner, pressbevakning och enskilda synpunkter. Det blir en gruva att gräva i och i vissa frågor omröstningar, så man ser vart opinionen pekar.

Hälsan (eller ohälsan) är kanske en av våra största frågor och som drar enorma summor för vården och sjukdomsbehandling, inte minst mediciner (bör också ifrågasättas). Dessa kostnader bär vi alla via skattsedeln och det börjar bli kännbart. I USA bävar man för den ökande utvecklingen av övervikten och diabetes. Det kommer att finnas en gräns. Detta ä väl en oerhört viktig verksamhet att driva i samarbete, samt hitta vägen ut med informationen, identifierbar konsumentinformation som ”folk kan ha förtroende för”. Inom vissa gränser kan vi säkert komma med klara och odiskutabla ”råd” men det viktigaste är ända att det finns en debatt i grunden och att det är konsumentmotiv i bakgrunden.

Eftersom vi alla är konsumenter är detta den egentliga basen för verksamheten.

Det går inte att ge denna delikata ”uppgift” till särintresseorganisationer, som fackföreningar, pensionärsorganisationer, djurskyddsorganisationer, elevorganisationer, föräldraorganisationer, miljöorganisationer, vegetariska rörelser, patientorganisationer, nykterhetsorganisationer och många fler. Alla har delar av intresset och gör bra insatser, men här skulle snarare ett samarbete vara bra, men den mest objektiva uppfattningen måste vi skapa tillsammans som konsumenter. Självklart finns och måste här finnas utrymme för individuella hänsyn. Visst kan vi påverkas av alla olika intressenter men de bestämmer inte den övergripande inriktningen på ”framtidens kost- och näringsråd”.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss