Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-12-14 Publicerad i SKN nr 47


Snabb reaktion från Livsmedelsverket
på New Yorks beslut


Den 4 december offentliggjorde New Yorks borgmästare att industriella fetter med transfetter ska vara borta den 1 juli 2007. Informationen nådde media den 5 december och redan den 6 december fanns kommentarer på Livsmedelsverkets hemsida, med sedvanliga hänvisningar till de naturliga fetterna som smör, mjölk mm. Intressant är att man nu t o m tar åt sig äran av att användningen i Sverige kraftigt minskat av de industriella fetterna med transfetter.

Men vi vet hur vi fått kämpa för att skapa opinion och hela tiden har vi haft verket emot oss. Men intressant är nu i alla fall att SLV tycker att det är bra att användningen sjunkit.
I vårt nyhetsbrev SKN 45 den 7 december ägnade vi mycket uppmärksamhet just åt dessa industrifetter och beslutet i NY just för att nu vänder det snabbt.

Här citerar vi en del av SLVs inslag då det måste bemötas:
" Andra effekter av transfett
Det diskuteras om industriellt transfett är farligare än naturligt transfett, som finns i mjölk och kött. Utifrån de vetenskapliga studier som finns verkar det inte som att det är någon skillnad mellan hur naturligt transfett och industriellt transfett påverkar kroppen.

Det diskuteras också om transfett skulle kunna öka risken för cancer, typ 2 diabetes och allergier. Den forskning som finns är motstridig och man kan inte i dagsläget säga om det finns något sådant samband eller inte."
Läs mer på SLVs hemsida >>

Läs vad vi 2006-05-12 skrev
på vår hemsida just om vad som publicerats i vetenskapliga tidskrifter, som helt motsäger det som SLV framför ovan. Byt ut transfetterna och rädda tusentals liv!

Men det kommer mera!
Bye bye trans fat - Läs själv hur man kommenterar utvecklingen i nyhetsbrevet FoodNavigator, ansett nyhetsbrev med spridning till näringslivet! Där kan man nu läsa att även de mest styvnackade inom livsmedelsindustrin snart måste inse att transfetternas dagar är räknade. Nu väntar vi bara på att Livsmedelsverket också ska inse det. Texten är på engelska, men en sammanfattning på svenska finns här. Trans Fats: A Farewell to Harm >>

Vi håller med, bye bye! Vi konsumenter kommer inte att sakna industrifetterna.
upp