Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-03-11 Publicerat i KR nr 13, SKN nr 80
Hjälp – Förbjud transfetter!
Nu blåser vi nytt liv i vårt avsnitt ”insänt”. Dagens bidrag rör transfetter.

AI skrev:

Jag läste nyligen att Sverige hade bestämt att vi inte ska förbjuda transfetter.  Ett kort uttalande utan förklaring varför etc.  Tyvärr minns jag inte vem som uttalade sig i DN.  Vi är några mammor som är upprörda och vill skicka mail.  Men till vem?  Kan ni hjälpa oss.

Mvh
AI

Vårt svar:

Hej Anita
(med kopia till folkhälsominister Maria Larsson och generaldirektör Inger Andersson SLV )

tack för ditt viktiga mail. Det är ledsamt notera att frågan är oroande, men glädjande att ni reagerar.
Frågan är inte så enkel. Börja med att läsa "Transfett kostar 50 000 människors liv i EU" och därefter inlägget: "Livsmedelsverket ger sig inte i transfettdebatten"

Den som yttrat att det inte är aktuellt med lagstiftning om förbud mot transfetterna var folkhälsominister Maria Larsson. Har bara noterat det men ingen motivering.

Men när du läst inlägget ovan, kanske det blir klarare att vi inte ska gå i fallgropen och debattera transfetterna, då slår fällan igen på order från Livsmedelsverket, i vart fall deras prof Wulf Becker. Men de härdade fetterna som inte innehåller transfetter är troligen t o m mycket värre, de innehåller en massa outforskade obehagliga ämnen som kanske t o m är värre än de industriella transfetterna som bildas under härdningsprocessen men försvinner vid fullhärdning. Nedan text från ett dokument på vår hemsida:

"I reaktorn blandas kemiskt förbehandlad flytande olja med nickelspån och vätgas. Vid denna brutala kemiska process förändras fettmolekylerna och en uppsjö av naturfrämmande molekyler bildas samtidigt, t ex positionella isomerer, aromatiska ämnen, transfettsyror, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm.

Hälsorisker

Omfattande forskning har visat att intag av härdade fetter sätts i samband med många olika typer av hälsorisker, t ex hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, minskad födelsevikt, nedsatt fertilitet, allergier och astma etc. (Obs nickel i processen. Hos våra petrokemiska raffinaderier används också nickel för att processa oljeprodukter. Där är de starkt cancerframkallande nickelkarbonylerna ett allvarligt arbetshygieniskt problem för de anställda! ).  Många olika typer av problem tyder på att många olika riskabla substanser i det härdade fettet sannolikt samverkar när det gäller hälsoriskerna. Detta är så gott som helt outforskat, men trots detta får härdade fetter finnas i livsmedel som används i skolor, daghem och inom vårdsektorn."
Läs hela dokumentet om härdat fett och hur det blir till här.

Det internationella läget när det gäller lagstiftning och märkning är än så länge ovisst men jag ska på ett möte i Washington i början av april och där kommer transfettfrågan upp till diskussion (det är ett möte mellan de europeiska och amerikanska konsumentorganisationerna). Jag ska slåss för att få förbud mot "härdade och delvis härdade" fetter.

Det enda raka i nuläget är alltså att kräva att allt vad härdade fetter heter ska bort, oavsett de är härdade eller delvis härdade som då kan innehålla industriella transfetter. Det kan tyvärr ingen myndighet ingripa emot. Uppmana därför dina bekanta att inte köpa dessa produkter och att skriva till företagen som har härdade eller delvis härdade fetter i sina produkter. Ge oss kopia av era brev eller mail så vi kan lägga till dem på vår svarta lista om de inte redan är med där. Kolla gärna där.

Det tragiska är att företag kan använda farliga ämnen, processer och göra utsläpp som skadar vår hälsa, vår miljö med andra levande arter, våra grundvatten och våra vatten (sjöar, floder och hav) och sedan gå skadeslösa. Just nu gick Miljölarm i radion och handlade om BT Kemi som grävde ner gifttunnor som förgiftade omgivningen. Man nämnde om andra skandaler och som inte kostar företagen något, möjligen böter på några hundralappar.

Historien är full av dessa skandaler och man kan undra vem som tar ansvaret för de skador t ex som margarinindustrin länge förorsakat oss med härdningen av billiga fetter, bagerierna som gått på informationen om de "vegetabiliska" fetterna (margarinerna). Det är allvarligt! Att leka med folkhälsan, med myndighetens goda minne, ja t o m uppmuntran!, för att bara senare erkänna att det kanske inte var bra men ska nu ändras på. Var finns försiktighetsprincipen?

Vi konsumenter är brända av allt som tagits i bruk, släppts ut i vår mat eller i vår miljö.

Vi nöjer oss inte längre med att man åberopar "scientific evidence", nu kräver vi "historic evidence".


Programmet Miljölarm som gick i morse hade just titeln "Vad som göms i snö kommer upp i tö" och sanningarna brukar komma upp, men ack så sent. Se bara fallet med pappersindustrins utsläpp i Östersjön, som nu gör att vi inte ska äta fet fisk från just Östersjön, Vänern och Vättern är också drabbade, p g a de oansvariga eller okunniga industriutsläppen.

Vi är de drabbade men industrin går fri och sedan får vi betala saneringen och sjukvården via våra dyrt betalade skattepengar och med vår ovärderliga hälsa.

Om du/ni inte redan är medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan, så gå med, för vi måste snabbt bli många som kan ställa hårdare krav på både forskning, politiker, myndigheter och företag (som tar betalt av oss konsumenter men inte visar något ansvar!)

Hoppas vi med detta har "hjälpt er", upp till er nu att hjälpa oss!

Bästa hälsningar
Bengt Ingerstam
Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss