Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-04-29  
Förändringar i upphandlingen till storhushållen
Den sedvanliga upphandlingen har som första krav det lägsta priset. I underlaget brukar anges krav och förutsättningar för produkten i fråga, t.ex. storlek, volym, grad av bearbetning m.m.
Möjligheten att föreskriva villkor som lokalt producerad eller ekologisk har varit förknippad med vissa problem. Vissa lättnader har införts när det gäller ekologiska varor.

I projektet Framtidens mat på konsumenternas villkor finns uppräknat ett antal krav på förändringar som borde införas i föreskrifterna. Av både hälso- och omvärldsskäl borde t.ex. palmolja och produkter av palmolja få förekomma. Likaså borde härdat fett inte få förekomma.

Läs mer i dokumentet Framtidens mat på konsumenternas villkor >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss