Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-27  
Var med och mobilisera nu i sommar
Passa på nu i sommar att sprida information till vänner och bekanta om ”Folkupproret Rädda vår Mat”, vår senaste satsning för att synas i större tidningar och nå långt utanför vår krets av läsare och medlemmar. Frågan angår alla och inte minst ett par av notiserna i nyhetsbrevet ger ju fog för att vi måste ta till nya metoder för att höras och synas och få med oss ännu större skaror av engagerade och ofta upprörda konsumenter i opinionsarbetet för att ”Rädda vår Mat”.

Medlemsskaran måste också växa snabbt, dels lyssnar olika aktörer mer ju större vi blir, dels är det basen för vår verksamhet finansiellt. Vi måste själva kunna klara verksamheten utan att vara beroende av statligt stöd, något vi nu inte har längre. Förra regeringen trappade ju ner det successivt och satsade enbart på en av de två konsumentorganisationer som finns i Sverige. Den nya regeringen la över arbetet på att fördela ”konsumentpengarna” till Konsumentverket som avslog helt vår ansökan (p g a en byråkratisk fråga om en blankett från Skatteverket och därmed satte hela vår framtid på spel) samt avslog dessutom två projektansökningar.

Sveriges Konsumenter i Samverkan är den enda konsumentstyrda konsumentorganisationen, där styrelsen tillsätts av enskilda medlemmar och inte av organisationer med särintressen

Det är nu upp till oss själva, alla konsumenter, som vill ha kvar en fristående och genuin konsumentorganisation, fristående från partipolitik, fackföreningar, handeln samt näringslivsorganisationer, att växa för att stå på egna ben. Medlemsavgifter och gåvor ska täcka driften, annonsbidragen ska täcka den utåtriktade annonseringen för att nå ut till i stort sett hela befolkningen – allt för att konsumentrösten ska bli ordentligt hörd och få det inflytande vi är berättigade till, eftersom vi betalar allt, varor, tjänster och skatter.

Du kan hjälpa till genom att skicka vidare per e-post eller skriva ut och sprida dokument som:
Information om vår satsning ”Framtidens Mat på Konsumenternas Villkor" (pdf, 8 sidor)
Folkupproret Rädda vår Mat (1 sida)
Bli en del av konsumenternas egen organisation (pdf, 2 sidor)

Tipsa om vår hemsida www.konsumentsamverkan.se
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss