Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-15, uppdaterad 2009-01-26  

Konsumenternas valsedlar är hundralappen!

Allmänt om Folkupproret Rädda vår Mat
Detta arbeter vi för
Vi kräver förändringar
Så här kommer Folkupproret att organiseras
Läs mer om Framtidens Mat på konsumenternas villkor
Nätverket mot lättprodukterna i skolmatsalarna
Ladda ner flygbladet "Rädda vår Mat" (pdf)
Ladda ner flygbladet "Vi granskar margariner" (pdf)
Rädda vår mat
globalt och lokalt

Mat är en alldeles för viktig fråga att bara lämna över till industrins uppfinningsrikedom bara för att någon ska tjäna pengar på vår bekostnad som konsumenter, utan att ta ansvar för hur det drabbar oss och vår hälsa. Plånboken är en sak men hälsan är ett större problem.

Matkrisen globalt måste lösas för att undvika att de uppblossande oroshärdarna sprider sig. Det bjuder emot att använda 235 kg majs för att få fram och fylla en 50 liters tank med etanol när samtidigt ett barn som svälter kan livnära sig i 365 dagar på samma mängd majs.

Därför startar vi nu - 2:a maj 2008

Så här kan du bidra >>

Som underlag har vi projektet

Från ord till handling - Vi har arbetat senaste åren med att granska, undersöka och sprida information till konsumenter men känner att det nu är moget att ta nästa steg - mot handling! Det kommer att krävas mer än bara hemsida och nyhetsbrev med information.

Vi behöver nu nå ut till 500 000 läsare och det gör vi bara genom att börja annonsera

Det krävs också aktion, mera aktiv handling både centralt och lokalt av alla partner. Information skapar inte tillräckling motivation för beteendeförändringar. Men deltagande och aktion ger beteendeförändringar, såväl individuellt som i omvärlden. Läs mer om hur du kan bidra >>
Allmänt om Folkupproret Rädda vår Mat:
- Varför ett Folkuppror "Rädda vår Mat"?
- Så här kommer Folkupproret "Rädda vår Mat" att organiseras
- Kan du hjälpa till på något annat sätt?
- Gör alla larmen oss passiva?
- Vi ska annonsera
upp
Detta arbetar vi för:
- Vi vill ge konsumenterna en möjlighet att höras och delta i aktuella aktioner
- Mera ekologisk produktion och konsumtion
- Mera lokalproduktion och förädling
- Att värna om de nyttiga och rena råvarorna
- Stimulera till och bevara kunskaperna i matlagning
- Få tid och lust till matlagning hemma
- Få tid att njuta god och hälsosam mat tillsammans
- Kunna njuta av hälsosam och god mat i alla situationer, på dagis, i skolan, på sjukhus och inom äldrevården.
upp
Vi kräver förändringar!

Ta bort ur våra livsmedel:
Glutamat l Azofärger l Sötningsmedel l Onödiga tillsatser l Härdade och delvis härdade fetter med industriella transfetter l Användningen av palmolja i såväl livsmedel som i matlagning
upp

Stoppa:
- Genmodifierade livsmedel - GMO (såväl odling som till foder och livsmedel)
- Klonade djur för produktion av mjölk och kött
- Anonym märkning av mat (exempelvis "vegetabiliska fetter")
- Bestrålade livsmedel
- Utkast (bifångst) av fisk från fiskebåtar
- Tjuvfisket (orapporterade fångster, under fiskeförbud och fiske av hotade arter)
- Användningen av livsmedel i tillverkningen av etanol
- Spridning av förorenat avloppsslam på våra åkrar
- Livsmedelsreklam i våra brevlådor
upp

Andra övergripande krav:
- Nya reviderade kostråd från Livsmedelsverket
- Förändra reglerna för upphandlingen till storhushållen (värna om lokalproducerat och ekologiskt)
- Starta matråd på servicehem, skolor och arbetsplatser för inflytande på mat som serveras
- Stoppa långfärdsmaten med lång hållbarhet och packad i gas
- Stoppa onödigt svinn och kasserande av livsmedel pga okunskap om "bäst före-dag-märkningen"
upp
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss