Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-02 (uppdaterad 2008-06-05) Publicerad i KR nr 18 samt i SKN nr 85


Så här kommer Folkupproret att organiseras

Utan konsumtion blir det ingen produktion, i avsaknad av strejkrätt kan vi som konsumenter påverka och förändra vår konsumtion. Maten behöver vi för vår överlevnad och den driver produktionen och därför måste konsumenterna komma till tals, bättre och med starkare röst. Vi väljer nu ny strategi, ”från ord till handling”. Annonser och flygblad ska ge klarare besked om våra krav på förändringar.

Varför ett Folkuppror "Rädda vår Mat"? >>

Läs våra första krav här >>

Nu går vi från ord till handling!
Konsumenternas valsedlar är hundralappen!
Vi väntar inte till nästa val, med den fromma förhoppningen om att det ska bli bättre utan börjar agera redan nu, med hjälp av våra hundralappar.

Gör så här:
100-lappen till ”Rädda vår Mat” blir din valsedel !
Skicka den, eller gärna mera, till plusgiro 638 20 78-1
(uppge namn, adress, tel och glöm inte e-postadressen).

Viktigt! Märk talongen ”Rädda vår Mat”.


Kan du hjälpa till på något annat sätt?

Ditt bidrag
Ditt bidrag kommer att användas till att driva aktionen bland annat genom annonser i viktiga media som till exempel Icakuriren, Land och Allt om Mat, demonstrationer, flygblad (pdf), debatter, föredrag, lokala träffar, resor och möten med näringslivet och politikerna, manifestationer, undersökningar och produktion av faktablad för spridning i stor skala samt för att hålla samman det hela.

Du får en bekräftelse
Du får en bekräftelse och ett program för aktionen, som du efter att ha läst det, ger det vidare till någon du känner. Du får gärna kopiera och sprida vidare t ex på din arbetsplats eller i trappuppgången eller villaområdet! Detta är en verklig ”Djungeltelegraf”. Har du inte uppgett någon e-postadress får du bekräftelsen skickad per post. Du får sedan löpande information och rapporter om vad som händer.

Första annonsen
Första annonsen publicerades i Miljömagasinet den 9 maj 2008. Vi börjar med en veckotidning som har rätt profil, för att också få samarbete med en veckotidning för alla som inte har Internet. Ett specialpris kommer att erbjudas för att underlätta prenumerationer.

På så vis kan vi nå alla intresserade snabbt och kontinuerligt varje vecka. Vi kommer inte att klara utskick per post mer än för bekräftelsen.

Aktionskassan
Allt eftersom aktionskassan växer kommer vi att öka annonseringen till ICA Kuriren, Land, Allt om Mat och andra lämpliga tidningar. Alla riksdagsledamöterna kommer att informeras direkt. På sikt tänker vi göra lokala aktioner, med annonser i lokalpress, arrangera möten m m.

Sprid vidare
Du som har tillgång till Internet, sprid vidare till vänner och bekanta och hör du till dem som bloggar står ju världen öppen för snabba och verkningsfulla möjligheter.

Bakom hela aktionen ligger vårt projekt

Läs våra första krav här >>
Ladda ner vårt flygblad "Rädda vår Mat" (pdf)

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss