Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-06-03 Publicerad i KR nr 20 samt i SKN nr 87
Vår viktigaste satsning inför framtiden
Detta blir nu vår viktigaste satsning för framtiden. Vi låter andra aktörer arbeta på sina lösningar, för de har skapat problemen. Men vi konsumenter tar helt nya metoder i bruk, vi gör som näringslivet – annonserar!

”Framtidens mat – på konsumenternas villkor” blir basen för vår aktion. Vi tar ett helhetsgrepp och splittrar oss inte på de olika frågorna, utan grupperar ihop det i ett manifest, med våra krav. Detta kan vi hela tiden utveckla och komplettera, men just nu har vi tagit in det vi tidigare fokuserat som viktigaste frågorna. Allt hänger ihop, därför detta helhetsgrepp.

Det här kan vi göra snabbt och tiden är väl så mogen att ta detta nya grepp, så var med och möjliggör det NU.

Läs mer här >>
Ladda ner flygbladet här och skriv ut och sprid snabbt vidare och börja fylla på ”annonseringskassan”
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss