Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-10-05  
Hur fet ska mjölken vara?
Frågan är aktuell i debatten om skolmaten och maten i förskolorna men också allmänt.
Här ett avskräckande exempel på ”experter ” som anlitas av tidningar bl a för upplysningssyfte.

Vad är då www.growingpeople.se ? Intressant, vissa namn känner vi ju igen!

Här ett exempel på vilseledande information. Frågan är om man inte borde kunna utkräva ansvar när information sprids av experter som är direkt hälsovådlig?
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss