Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2010-10-20  
WHOs experter har ignorerat
riskerna med fleromättat fett

Docenten och läkaren Uffe Ravnskov har skrivit en artikel i Dagens Medicin, som väckt mycket respekt. Vi publicerar den här i sin helhet, i st f att recensera den, samt visar kommentarerna som kom in.

Kostexperterna inom WHO riskerar att skada folkhälsan när de försöker rädda ansiktet, skriver läkaren Uffe Ravnskov.

Fler och fler har kommit fram till att det saknas bevis på att mättat fett är hälsovådligt. Till och med experter inom WHO och FAO, FN: s livsmedelsorganisation, har nu erkänt detta i sin senaste rapport publicerad i Annals of Nutrition and Metabolism (2009;55:1-308). På sidan 173 kan man läsa följande: ”The available evidence from cohort and randomised controlled trials is unsatisfactory and unreliable to make judgement about and substantiate the effects of dietary fat on risk of CHD”.

Ord och inga visor. I sammanfattningen upprepas emellertid varningarna mot det mättade fettet. Man påstår att risken för kardiovaskulär sjukdom minskar om man ersätter det mättade fettet med fleromättat fett. Detta har man kommit fram till med stöd av en metaanalys av utvalda kohortstudier. Samma argument presenteras av Ulf Riserus i Läkartidningens senaste temanummer Livsstil och hälsa.

Det besynnerliga är att författarna av WHO/FAO-rapporten kort innan förklarar varför vetenskapen inte har lyckats bevisa det mättade fettets farlighet: ”The null results probably reflect the unreliability of the evidence on dietary fats from cohort studies.” Nu har man emellertid lyckats hitta en metaanalys av elva kohortstudier, som passar ändamålet.

Den som inte är förtrogen med principen i en kohortstudie kan lätt få intrycket att man har ersatt mättat fett med fleromättat. Så är emellertid inte fallet. En kohortstudie är en studie av en grupp individer, som man följt under en viss tid. I det här fallet rör det sig om friska individer, som vid starten utfrågats om sina kostvanor. Sedan har man jämfört kosten hos dem som insjuknat i hjärtinfarkt med de andras.

Minst 30 dylika studier har visat att den som äter mest fleromättat fett har samma risk att få en hjärtinfarkt som andra, och lika många studier har visat att den som frossar i mättat fett inte löper en större risk än den som följer Livsmedelsverkets kostråd. Åtta av tio dylika studier har till och med visat att strokepatienter har ätit mindre mättat fett än friska; ingen har visat motsatsen.

Dessa resultat är naturligtvis besvärliga för den som i många år har varnat för det mättade fettet. Men i stället för att erkänna misstaget har man med hjälp av komplicerade statistiska analyser beräknat vad som hade hänt om deltagarna hade ätit annorlunda. Det rör sig alltså inte om experiment utan om spekulationer.

Ett annat argument är resultatet från en metaanalys av nio kostexperiment. I den har man emellertid uteslutit två experiment där både hjärtdödligheten och den totala dödligheten ökade i experimentgruppen, och inkluderat den finländska mentalsjukhusstudien, som inte tillfredsställer de mest elementära kraven på ett kontrollerat och randomiserat experiment. Trots detta visade analysen att vare sig hjärtdödligheten eller den totala dödligheten hade påverkats med statistisk säkerhet.

Värst är emellertid att WHO:s experter har ignorerat riskerna med att öka kostens innehåll av fleromättat fett. Den största mängden fleromättat fett kommer från soja-, majs- och solrosolja, vilket innebär en hög omega-6/omega-3 kvot. Det finns talrika rapporter, som pekar på att för mycket omega-6-fleromättat fett stimulerar både cancer och alla typer av inflammatoriska processer.

Redan på 1970-talet visade Edward Pinckney att patienter som hade ökat sitt intag av omega-6-produkter hade alla tecken på för tidigt åldrande och en högre frekvens av hudcancer än normalt. Talrika experiment på råttor har visat att ett omega-6-rikt foder minskar deras reproduktionsförmåga och resulterar i cancer. Flera epidemiologiska studier tyder på att ett högt intag av omega-6 också ökar risken för cancer hos människor. I den stora Malmöstudien var till exempel både intag av fleromättat och av omega-6-fleromättat fett associerat med bröstcancer och med höggradig statistisk signifikans. Andra forskare har funnit att barn som äter mycket omega-6-mat oftare lider av astma och andra allergiska sjukdomar.

Historien upprepar sig. På 1980-talet introducerade amerikanska forskare dagens fettfattiga och kolhydratrika kost utan att ha något enda kliniskt experiment i ryggen. När det nu visar sig att råden inte duger försöker man att rädda ansiktet genom att modifiera dem, än en gång utan vetenskaplig täckning och än en gång med risken att förvärra folkhälsan.

Uffe Ravnskov,
läkare och docent i Lund.


Kommentarer

Postad av: Erik, 11:07, 29 september 2010

Intressant och sorgligt! Tänk om SLV:s experter kunde ta till sig modern vetenskap. Vad är det som hindrar dem??
Erik


Postad av: karl , 13:05, 29 september 2010

Erik,
Okunskap och bristande läsförståelse på SLV hindrar dem.
Bland de ursprungliga 72 uppsatserna var det 11 sic! som inte handlade om mättat fett överhuvudtaget. Hur hade dom hamnat på SLVs lista?
Fråga dom - bristande läsförståelse säjer
karl
Postad av: Erik, 15:49, 29 september 2010

Karl

Kan det inte vara "Göteborgsandan". Brister som finns i Göteborg borde väl också kunna finnas i stockholm? Det borde tillsättas en utredning i frågan åtminstone. Av utomstående personer. Regeringen kanske borde titta på frågan. Bra kostråd skulle spara skattepengar.

Erik
Postad av: IPB, leg tdl., 17:42, 29 september 2010

Det handlar naturligtvis inte enbart om kost.

Vikt och ohälsa- allt är ettt komplext problem. Om ni frågar mig - en tandläkare - så vet vi att det handlar om obalanser med den bakterieflora vi härbärgerar.

Det finns tydliga tecken på att även detta ska vara fallet för andra sjukdomar än fräthål i tänderna.

Hela mag-tarmkanalen och vår hud är som bekant täckt av microorganismer. Vi får växt av de stammar som kan tänkas trivas i den miljö våra kroppar erbjuder. Tar vi tex. in mycket kolhydrater i tid och otid så odlar vi fram en mycket ogynnsam flora i munnen. Detta gäller säkert även längre söderut i magtarmsystemet.

Att avfallsprodukter och toxiner som dessa bakterier ger kan komma att påverka vår hälsa är väl inte så svårt att föreställa sig!

Därför bör vi koncentrera oss än mer på livsstilsval. Hur vi kan leva i harmoni med både oss själva och våra mikroorganismer.

Att tex med diverse kemiska preparat (sk. läkemedel) gå in och försöka korrigera den obalans i microfloran som vi genom vårt leverne bäddat för är en väg dömd att misslyckas.

Faktum är att vi nog står inför ett paradigmskifte inom traditionell medicin. Ställ snarast om ni inom sjukvården. Börja se lite mer holistiskt på individen - det finns inga kostråd som passar alla.

Det finns heller inga quick fix när systemet signalerar tilt. Sluta leta efter mera läkemedel - koncentrera forskning på hur vi bäst lever i harmoni med vår egen kropp!
Postad av: PJ, 08:35, 30 september 2010

IPB, mycket klokt skrivet. Det du nämner har man dock känt till under lång tid inom "hälsorörelsen". Problemet är att med dagens vetenskapliga paradigm bevisa detta då den kräver dubbelblind placebokontrollerade studier. Den typen av studier passar enkla samband där man har kontroll på de olika parametrarna. Det är oerhört svårt att genomföra studier för att vissa på de komplexa samband som finns när det gäller att skapa hälsa, dvs att ha rätt balans mellan kost, fysisk aktivitet och vila.
Postad av: Cool Esterol, 09:12, 30 september 2010

Och SLVs Irene Mattisson hävdar fortfarande att svenska barn äter alldeles för lite omega6 (fleromättat fett).

SLV hävdar att de inte kan ändra sina kostrekommendationer pga EN studie eller analys, när de får kritik mot sina kolhydratsprängda och fettfattiga råd.

Trots det har de ändrat kost-rekommendationerna för barn, alla åldersgrupper utifrån en lång-pågående finsk studie, tom att ge fleromättat omega6 till de allra minsta. Men deras omega6-rekommendation gäller barn, alla åldersgrupper.

Med resultat att det sitter några kostchefer och liknande ute i kommunerna och TROR att det är lag på att de ska följa SLVs kostråd till förskole och skolbarn och till våra gamlingar!

Vid diskussion med dem under SLV-Road-Showen, så fanns en hel värld av förakt emot de föräldrar som hävdade sin rätt - att deras barn inte skulle tvingas att äta margarin/omega6.

Dessa kostchefer vill dessutom att det ska bli en TVINGANDE lag, dessa SLVs kostrekommendationer. Det ville SLV också, för den delen, ha en tvingande lag inbakad i skollagen.

Tänker SLV skada våra barn för livet? Har någon lagt märke till ökningen av bokstavsdiagnoser, ångest- och tvångstillstånd och depressioner hos våra barn? För att inte tala om ökningen av fetma.
Postad av: rubin112, 11:47, 30 september 2010

Ett livsmedel, som inte nämns så ofta är vårt kranvatten. Läs om den forskning, som Ingegärd Rosborg har redovisat nyligen (Bastanter och surtanter). Det mjuka vatten, som finns på så många platser i Sverige, ger många sjuka manniskor och belastar sjukvården. Inte nog med att vattnet är mjukt, det har också ett mycket ogynnsamt förhållande mellan magnesium och kalcium, viket resulterar i en urlakning av kalcium i kroppen.
Postad av: Zen, 15:38, 30 september 2010

Så mycket prat hit och dit. Ät en blandad kost, motionera och sov ordentligt så kommer de allra flesta få ett bra liv. Det är dumt att tro att det bara skulle vara det mättade/omättade fettet som gör att man ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Sunt förnuft kallas det!
Postad av: Björn Hammarskjöld, 19:48, 30 september 2010

Zen
Håller med dig.
En blandad kost innehåller protein och fett från kött, fisk, ägg och fett. Dessa animaleiprodukter innehåller förutom de essentiella aminosyrorna och fetterna de lika essentiella vitaminerna och mineralerna. Kor och alla andra bytesdjur hat nogsamt samlat ihok och tillverkat alla dessa essentiella näringsämnen.

Sedan kommer SLV inklampandes med dekretet att vi ska äta 275 g icke essentiella kolhydrater (alla kolhydrater kan omvandlas till glukos). Vi tål bara små mängder kolhydrater, vanligtvis klart mindre än 100 g per dag. Diabetiker, som har en skadad glukosmetabolism i och med att de saknar delvis eller helt en insulinproduktion, ska ha ännu mindre kolhydrater, nermot noll gram kolhydrater per dag.
Vi späder ut den essentiella näringen till endast en tredjedel av vad vi borde äta, bara för att tillfredsställa SLVs, som det verkar, totalt okunniga nutritionister.

Irene Mattisson på SLV var andreförfattare på Malmöstudien 2002 där det visades att omega-6 i av SLV rekommenderade doser gav en ökad frekvens (inte risk!) av bröstcancer.

Varför ska då våra barn utsättas för dessa omega-6-rika margariner?

Det finns smör och Bredbar, Bredbart (inte Bregott som kan innehålla mjölk från kor som fått genmodifierat kraftfoder) för att barnen och vi vuxna ska må bra.
Postad av: James Rand, 13:16, 1 oktober 2010

Så länge som kostrekommendationer utges med förknytelse till näringspolitik, jordbruket, livsmedels- samt läkemedelsindustrin, så kan vi inte vänta oss partiska utlåtelser, så kan vi högst antaglit aldrig få neutrala, bara på hälsoaspekter baserande rekommendationer, vilken som helst råd eller organisation det än är frågan om. Det får vi göra för oss själva. Ännu mindre kan vi vänta en läkare vägleda oss inom ”kostens universum”, lika minst vägen i sunda levnadvanor, eller vägen till hälsan. Pengar prioriteras som nr. 1 i allt inom läkemädelsindustrin och med tiden bara i ökande grad, i större utsträckning. Människoliv betyder intet och offras vid “dessa altare”. Männsikans omättlgia girighet står för den gemensamma dividenden, drivkraften bakom allt detta, med utan känslor, hänsyn, proportionalitet, etik och moral, klar vett eller förståelse. Minnsann kallt förståelse och kall, klar vett, bara det gäller pengar, uteslutande. Hur många miljontals männsikor har dött pga. det hänsynslösa förfarandet som vållar i den västerländska världen, bara för att sprida sig vidare? Vi talar om hundratals miljoner människoliv som i onödan offrats vid "dessa altare", som med rätt kan jämföras med den ”gyllene kalven”, samt ”mammon”-kulten. Läkarutbildningen borde förnyas med en ny hälft av nutritions, idrotts-(motions), psykologi-/beteendevetenskaper, allt det som det i faktiska livet betyder god hälsa och välmående, vätbeteende, som bas sunda levnadsvanor. Läkare borde stå ut som couchar, o sparra oss männsikor som idrottsmanagerna gör. Hur mycket mer kunde läkare känna rejält nöje av sitt arbete få verkligt tillfredställelse av att kunna tala samma språk med patienten, dessutom få sådan feedback som dessa helt enkelt inte kunnat ens ana existerade över huvudtaget. Vad har hälsa för en värde? Fråga läkemedelsindustrin så får du ett svar i siffror, ett värde som kan helt enkelt inte definieras med pengar. Man kan dock ta en glimt på en bättre syn, vision någonstans i framtiden där människoran mådde bättre, vore sundare och lyckligare, och minssann skulle äta en bråkdel av läkemedel jämfört av i dag. Dagens massiva medicinering som läkarna idkar med skulle vara historia. Förstår vi alls vilken tragedi vi är med om i det här syfte, om vi bara forsar i oss sådant som nog i viss mån håller symptomen borta, men förbiser orsaken, dess roll. Terminalvård är termen som rakt på sak beskriver det som läkarna håller på med. Och det här rent i från början med vårdandet av tex. sjukdomar som hör till det man kallar för metaboliska symptomkomplexet. * allt ovan riktar ej individuellt någon, utan hela systemet, också hälsovårdsystemet som helhet och alla myndigheter som står i svars för allt detta *
Postad av: Farligt fett, 13:24, 1 oktober 2010

Om man låter bli att äta eller köpa en livsmedelsprodukt som inte fans att köpa i matbutiken 1930 så blir den mat man lagar inte hälsovådlig. Tänkvärt
Postad av: IPB, leg tdl, 16:52, 1 oktober 2010

Kära PJ - tack för ditt positiva omdöme.

Naturligtvis är jag medveten om "hälsorörelsen" och det är just denna holistiska syn på oss och vår hälsa jag efterlyser.

Vi måste sluta tro att vi utan konsekvens kan gå in och störa ekologiska system.

Man tankar bensin i en bensinmotor - med disel skär den ihop. Samma enkla princip gäller för oss.

Den mänskliga kroppen ska och KAN inte drivas med konstgjorda substanser. Miljögifter, ökade stresshormonnivåer och hormonliknande kemiska preparat kommer att negativt påverka oss.

Hur svårt ska detta vara att fatta? Behöver vi forska en enda minut på det?

Ställ om vår hälso- och sjukvårdspolitik - vi måste börja jobba hälsofrämjande i så stor omfattning vi bara kan.

Jag skulle faktiskt vilja påstå att det faktiskt inte finns något som kan kallas sjukdom - bara ett antal olika reaktionsmönster, olika symptom som utvecklas som ett resultat av de olika agens som retar eller stimulerar vår kropp.

Yin och Yang - kraft och motkraft gäller. Det finns både retningar vi mår bra av och retningar vi helst ska låta bli att utsätta oss för.

Det finns ingen "matrekomendation" som vi ska avkräva SLV. Glöm det! Ät naturliga nutrienter - balansera kosten, begränsa intaget efter uttaget och rör på dig regelbundet. Odla ett socialt nätverk, se till att ngn tar på dig så att du känner att du är älskad och behövd. KASAM principen är en förutsättning för ett friskt och hälsosamt liv.

Så varför kan inte vi - vi som har så mycket kunskap, så materiellt väl förspänt, så demokratiskt och upplyst i vårt samhälle - varför kan inte vi dela på de jobb som finns - se till att använda lite av vår tid till att vara sociala med varandra, vara solidariska med våra grannar - inte jaga status och pengar utan bara ägna oss åt att ta vara på varandra och oss själva?!

Det borde finnas nog med intelligens i just vårt samhälle för att vi ska fatta att det är detta är meningen med livet!

Om vi alla ständigt sätter vår nästa först - ja då kommer alla att må så mycket bättre.

Om jag genuint bryr mig om dig och du genuint bryr dig om mig - ja då är vi båda säkra.

I tider av SD och främlingsfientlighet är detta än mer viktigt - att vi slutar sätta vårt eget ego högst upp på totempålen. Hjälp i stället till och bär någon annan - visa medmänsklighet - det är skönt smittsamt och det lönar sig för alla inblandade.
Postad av: Tuva, 16:46, 2 oktober 2010

åtskilliga studier visar på en minskad risk för hjärt och kärlsjukdom om man ersätter mättat med omättat fett. Detta behöver inte betyda att mättat fett är dåligt men understryker att omättade fetter ( dock inte alla) är nyttiga för oss. Vi ska inte blanda ihop olika typer av omättade fetter här. fisk, rapsolja, olivolja, avocado och valnötter har en gynnsam kvot mellan omega 3 och omega 6. däremot ska vi självklart minska på omega6 rika oljor såsom solrosolja mfl. Gå in själva och läs på pubmed!
Postad av: Tove, 17:13, 2 oktober 2010

Att både WHO och SBU rapporten kom fram till att hjärtsjukdomar minskar om man ersätter mättade med omättade fetter är ingen slump. Det finns bra studieunderlag för det. Detta är inte samma sak som att de påstår att mättat fett är farligt utan de påstår att omättat fett är bättre. Samtidigt håller jag med dig, Uffe, om att studieunderlaget för att minska på mängden fett är dåligt. Det handlar snarare om fettbalans. Vi kan äta mättat fett men behöver se över balansen mellan mättat och omättat. Omättade fetter har olika sammansättningar och de som ska förespråkas är givetvis enkelomättade (olivolja) samt fleromättade ( fisk, rapsolja) med mycket omega 3. Omega 6 rika fetter bör vi helst undvika(margariner, solrosolja mm) och din oro är befogad gällande dessa. De 2 största LCHF bloggarna refererar till ett flertal studier för att stödja sin teori men faktum är att samtliga av dessa studier inte är gjorda på den lilla mängd KH eller den höga mängd mättat fett som LCHF förespråkar. Jag anser själv att ökad mängd fett samt minskad mängd kolhydrater är positiv för hälsan och tycker att SLV rekommenderar obefogat stora mängder kolhydrater. Men vi måste skilja på olika typer av omättade fetter liksom olika typer av mättade fetter och inte förenkla/generalisera saken / Tove Dietist och doktorand
Postad av: Björn Hammarskjöld, 20:19, 2 oktober 2010

Tove!

SBU har riggat sin studie, man har bara tagit med forskning från och med 1980 och därmed försummat all tidigare forskning.

Se på naturen, den har hela evolutionen bakom sig. Det som inte fungerar dör.

Kolla sedan fettsammansättningen hos vilda gräsätare, vår primära föda.

Där finns det 48 % av fettet i form av mättat fett, 48 % av fettet i form av enkelomättat fett samt 4 % fleromättat fett varav omega-6/omega-3-kvoten ligger på runt 1 eller mindre.

Naturen har funnit att detta är den optimala fettsammansättningen. Vi människor har normalt samma fettsammansättning.

Då finns det ingen anledning för annat än megalomana människor att försöka ändra på de animala fetternas sammansättning. Det kan bara bli en sämre funktion om vi försöker ändra naturens väl utprovade förhållanden.

Det är ologiskt att försöka "förbättra" naturen, den har jobbat hårt i årmiljarder medan den megalomana människan har pysslat med sina idéer i flera decennier.

Återgå till den gamla goda hederliga svenska husmanskosten och det gamla franska köket med lagom med protein, mycket fett och minimalt med kolhydrater.

Då mår vi bäst och lever länge utan sjukdom.
Postad av: Pensionerad Sjuksköterska, 19:27, 5 oktober 2010

Bästa doc Ravnskov! Hur kan det vara så? Jag lyssnade i våras på professorerna Wiklund och Rosengren och docenterna Larsson och Behre, Sahlgrenskas Center for Cardiovascular Center and Metabilic reseach.
Samtliga varnade för mättat fett och förordade fleromättade fetter. Vi fick se blodkärlen på en kanin som matats med kolesterol. Det var svårt att urskilja detaljer. Men professor Wiklund hade vänligheten att förklara att kaninens blodkärl var helt igenslammade av kolesterol. Detta måste väl vara bevis nog för att mättat fett är farligt?
Postad av: Björn Hammarskjöld, 22:21, 5 oktober 2010

Bästa Pensionerad Sjuksköterska.

Här verkar professorerna och docenterna inte veta vad de göra eftersom de säger att mättat fett får kaniners blodkärl att bli kolesterolfyllda när de endast gett fleromättat omega-6-fett, ytterst litet mättat fett, till kaninerna.

De klassiska kaninkolesterolexperimenten använde majs- eller sojaolja för att lösa upp kolesterolet innan det injicerades i kaninens blodkärl eller kaninen tvingades äta oljeblandningen. Kolesterol är en lipid, ett fettämne, inte en mättad fettsyra.

Majs- och soljaoljor innehåller 50-60 % fleromättat omega-6 som är inflammationsdrivande och cancerframkallande i höga doser. Oljorna innehåller också endast omkring 10 % mättat fett och omkring 25 % enkelomättat fett.

Omega-3 är inflammationsdämpande och ska för optimal effekt vara lika mycket eller mer än omega-6. I majsolja är det 1,2 % omega-3, i sojaolja är det 7,4 % omega-3, alltså bråkdelar jämfört med den onyttiga omega-6. Och vare sig vi eller kaninen behöver mer än 2 % fleromättade fettsyror.

Kaniner är växtätare och brukar inte äta animalisk föda med kolesterol men kaninen behöver kolesterol som den själv tillverkar i levern.

Kaninen äter i första hand gräs och sedan andra växter med cellulosa som kaninens tarmbakterieflora kan bryta ned i mag-tarmkanalen till korta fettsyror som ättiksyra, smörsyra och propionsyra. Dessa korta, mättade fettsyror tas upp direkt i blodet, de är vattenlösliga, och går sedan till levern för tillverkning av långa (upp till 18 kolatomers längd) mättade fettsyror som sedan kan lagras i fettcellerna.

Så experimentet som professorerna och docenterna visade stämmer inte med verkligheten.

Och allt detta ylande om mättat fetts farlighet är baserat på en studie av forskningsfuskaren Ancel Keys 1953 (Six countries study) där han visade att i sex länder så ökade hjärtsjuka då mängden fett i maten ökade. Fyra år senare visade två andra forskare att Keys hade valt ut de 6 länder som stämde med hans idé och utelämnat ytterligare 16 länders data som motbevisade Keys och hans felaktiga idé. Sedan blev det politik av detta och fett, framför allt mättat fett, utsågs av politikerna till den stora boven i stället för den riktiga skurken, kolhydrater. Men Keys´s idéer verkar ge pengar och ära till livs- och läkemedelsindustrierna och deras lakejer.
Postad av: d0kt0r, 21:40, 11 oktober 2010

Hej Björn!
Vad använde de som kontroll, samma sörja utan kolesterol?
Postad av: Björn Hammarskjöld, 22:23, 11 oktober 2010

Nä. Ingen kontroll annat än normal kaninmat utan olja och kolesterol.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss