Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-11-19  
Projekt KONSUMENT-NYCKEL
En NYCKEL är en nyckel, en nyckel till kunskap, sanningen, förändring, ekonomi, hälsa och helst skulle vi vilja ha nyckeln till lösningarna för klimatfrågorna.

Vi konsumenter har faktiskt nyckeln till förändring, genom vårt handlande och leverne. Det är vi som sätter pengarna i rörelse, som skapar sysselsättning genom att vi konsumerar och även skapar kriser i samhället när vi inte lånar för att köpa nya bilar eller hus. Vi är en viktig part på marknaden, men som länge nog har styrts av kommersiella intressen som drivs av högre bonusar, vinster och skärpt konkurrenssituation – mot koncentration och monopol.

Den marknadsekonomi vi i dag har, domineras av kommersiella krafter och tillväxt och strävan efter marknadsdominans. Den marknadsekonomi vi vill se mer av och som bygger på konsumenternas aktivare deltagande, bygger på att båda parter på marknaden har lika mycket att säga till om, något vi gärna skulle vilja kalla MARKNADSDEMOKRATI, en form av marknadsbalans.

Den starka kraften i samhället i dag har i sina händer nyckeln till framgång, genom sina maktmedel, man tar alltid betalt, så mycket som möjligt men betalar så lite som möjligt för varor och arbetskraften. En förändring av balansen kan bara ske genom att konsumenterna vaknar upp över att vi alla faktiskt inom räckhåll har nyckeln till denna förändring – kunskaper, ifrågasättande, kontroll över behoven och vår egen ekonomi. Men det verkar ibland som om vi ser nyckeln men inte når den.

Varför sker då inget, eller i vart fall snabbt nog? Jo, helt enkelt därför att vi är för styrda av traditionella krafter som reklam, produktutveckling, kostråd, regelverk, myndigheter och lagar, samt ett utbildningsväsende som vi föräldrar och konsumenter inte tillåts påverka.
EU:s livsmedelsorganisation EFSA styrs av organisationer som ILSI och EUREKA, där topparna inom industrin utformar förslagen. Representant från Unilevers bolag GB sitter ordförande och vi kan bara gissa att många tillsatser förbjuds inte av hälsoskäl, men tillåts av kommersiella skäl. Globaliseringen har inneburit många förändringar och nya internationella regelverk samt marknadsförändringar och koncentrationer. Med EU har vi fått system som gynnar den ”fria rörligheten” och just nu upplever vi hur rika företag och stater köper upp odlingsmark i fattiga länder. Förr köpte de upp billiga produkter men nu tar man steget längre till det ultimata samhället där man greppar både utsäde, odlingsmark och billig arbetskraft. Sen blir vi offer för ”billiga priser”.

Maktstrukturen är helt enkelt för stark. En myndighet styr oss t o m över vad vi ska äta, mot bättre vetande, men med ett nyckelhål som symbol. Barnen styrs också i skolan och tvingas äta, utan valfrihet, fettsnåla produkter med mindre energi än barnen behöver. Kostrekommendationer som inte är lag, men som av politiker och berörd personal åberopas som lagstiftning. Det är rena kostdiktaturen. Rår vi på det? Ja kanske, låt oss prova och kämpa för förändring och få börja uppleva att vi kan förändra. Detta är en viktig början för att uppleva att vi har nyckeln inom räckhåll och kan använda den. Det är bättre med en nyckel i handen än ett nyckelhål på paket och i reklam.

Det handlar inte om att skapa en nyckel, men att tydliggöra den som vårt verktyg till förändring. Detta är den viktigaste insatsen vi har att göra, tydliggöra vår nyckel och ”hitta bruksanvisningen”. Låt oss förknippa den med ordet KONSUmindre och börja tänka i motsatta banor än de som styrt samhället och tillgängligheten på marknaden och stimulansen till shopping – ett beteende i stället för ett behov.

Det är därför vi startat nyhetsbrevet KONSUMENT-NYCKELN, som en viktig del i en konsumentrörelses arbete. Det ska bli vår nyckel till bättre ekonomi, bättre hälsa och bättre omvärld, även miljö och klimat. Den är gratis för våra medlemmar, men för övriga kostar den 250:- per år. Det är ändå en billigare väg än att gå med i någon viktklubb för att bli mindre.

Mera om Konsument-Nyckeln >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss