Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2011-05-11  
Vad gör vi i nuläget på informationsområdet
Information till konsument, men också till näringsliv och media
Summarisk översikt om vår aktuella verksamhet som informerande organisation. Vi anser detta är viktigt då konsumenterna ska vara mera kritiska och ifrågasätta vem som informerar och i vilka syften.

Konsumentinformation inom olika ämnen, fakta, media, debatt per ämne.
Helt med konsumenternas bästa för ögonen, redovisar olika synpunkter så konsumenten får ta sitt eget beslut när inte tillräcklig objektivitet kan nås .
(inte ens Livsmedelsverket är objektivt, inte heller konsumenternas bästa för ögonen i vissa frågor).

Lobbyverksamhet, information i syfte att påverka för förändring.

Granskning, reklamen, böcker, coacher och experter, se under Konsumenter granskar (bl a noggrann granskning och utvärdering av D-3 vitamin.)

Ingen okritisk info, när media citeras följer ofta våra synpunkter och hänvisningar till motsatta uppfattningar. Ingår ofta i medlemsbrevet KONSUMENT-NYCKELN.

Ett viktigt avsnitt med information har som mål att stimulera hushållning med såväl pengar, som resurser, miljö och klimat.

Mycket omfattande information siktar på bättre hälsa, och att kunna leva friskt. Består av många olika infallsvinklar.

Ett annat fokus för vår information är det uthålliga samhället och hållbara verksamheter och livsstil samt balanserad information om utrotningshotade arter (t o m för att informera om desinformation och skumma intressen, t ex julkampanjen från WWF om ålen)
Stort fokus på och opinionsbildning när det gäller fisket, kanske en av våra stora hot mot överlevnaden.

Några stora områden, som är av hög dignitet är Fettdebatten. Det rör sig inte enbart om frågan smör eller margarin, det gäller lika mycket att uppmärksamma tveksam reklam (konsumentinformation?), en utmaning för hälsa och livskvalitet samt granska utvecklad lobby och desinformation i bloggar.

På flera områden grupperas olika information, som ”Debatten om … avsnitt”, t ex socker.

Information lagras och utgör idag en stor sökbar bas, som vi får mycket beröm för (nära 10 000 dokument ligger lagrade här).

Facebook är en relativt ny informationskanal, med fler än 1200 ”vänner” och över 600 ”medlemmar”.

Blogg med diskuterande aspekter och information mot en modernare kategori konsumenter.

Hemsidan är basen för informationen utåt, läsbart av samtliga, medan medlemsbrevet endast kan läsas av medlemmar. Hemsidan bevakas frekvent av media, som då för informationen vidare.

Inte sällan har olika uppfattningar redovisats mot myndigheters ”råd och rekommendationer”, viktig debatt då deras information ofta betraktas som objektiv och vetenskapligt sann. Då är denna debatt om motsättningar viktig för en så balanserad konsumentuppfattning som möjligt. Konsumenternas rört måste byggas upp som en ifrågasättande verksamhet, även gentemot myndigheter, som idag upplevs alltför auktoritativa.

All denna redan uppbyggda informationsverksamhet har ett stort värde och som vi uppfattar det, har en plats i det framtida konsumentupplägget. Vore tragiskt att behöva lägga ner något som utredningen säkert kommer fram till att det behövs.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss