Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-07-17  
Har vi någon framtid som konsumenter?

Som medborgare/väljare kan vi välja politiskt parti och regering, som konsument kan vi välja varje dag bland en stor mängd varor och tjänster, givetvis påverkade av reklam och propaganda. Men när det gäller det vi ska äta håller något obehagligt på att utvecklas. Vi skrev om det i Snabba KonsumentNyheter nr 117 den 30/6 och har lagt ut det på hemsidan.

Något så ovanligt som detta har knappast hänt förr, två departement gör upp med näringslivet om att hjälpas åt att påverka konsumenterna att ”bättre” lyda Livsmedelsverkets kostrekommendationer och framhålla Nyckelhålsmärkningen. Debatten om detta är minst sagt turbulent och från verkets sida framhåller man att det bygger ”på vetenskaplig grund”, trots att många forskare och vetenskapsmän anser att det bygger på fel ”vetenskap”, en stor skara forskare har en annan uppfattning, alltså kan man inte bygga på ”vetenskap” där så stor oenighet råder.

Att den svenska livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln ska få mandatet att informera konsumenterna om ”bra matval” baserade på Nyckelhålet är obegripligt och knappast något för en demokrati.

Vi konsumenter kan inte acceptera en sådan styrning, som vi kallar ”påtvingade matval”. Vi kan inte tänka oss att den svenska bondekåren heller kan acceptera att bli så bortmanipulerade genom att man ska motarbeta animaliska mättade fetter som smör och Bregott samt mjölk med full fetthalt. En allt större mängd medborgare har insett felet i detta resonemang och väljer i stället mera fett och animaliska mättade fetter och botar sin diabetes-2, går ner i vikt och förbättrar sina blodfetter och blodsockervärden och mycket annat. Folk är tillräckligt förståndiga, flertalet har begripit detta, men begriper inte denna nyuppfunna styrning från myndigheter, departement (Social- och Jordbruks-) samt näringslivets nypåtagna roll att ”lära oss att göra ”bra matval”.

Vår framtid då?
Vi har två möjligheter:
- den ena är att vi skaffar oss kunskaper för att kunna leva för och värna om vår hälsa.
- det andra är att vi som konsumentrörelse blir så stark att man måste börja räkna med oss. Vi är ju hela befolkningen som är konsumenter och ska inte behöva gå i ledband från myndigheter, departement och näringslivet med deras förförande reklam.

Vi behöver hjälpas åt i båda fallen, samverka, dels med kunskaperna och dels med mobiliseringen. När det gäller mobiliseringen hänger det på alla konsumenter och i nuläget främst på våra medlemmar och läsare och här kommer nu en omedelbar vädjan, sätt fart på ”djungeltelegrafen”. Det kanske inte är så lätt att övertala, men ”investera en slant”på någon vän.

Ge bort en prenumeration på KONSUMENT-NYCKELN, KNY, verktyget för att förändra. Vi har ju i förra nyhetsbrevet lanserat denna tanke, ge bort en ”prova-på” anslutning till KNY för 50:- (fram till årsskiftet), så hinner dina vänner se vad det gäller och hur viktiga vi är och blir som konsumenter, bara vi skapar en samlad aktion och organisation.

Detta är en nödvändighet NU och vi kan inte invänta nästa tillfälle att söka verksamhetsbidrag från staten, via Konsumentverket, som kan komma i januari först. Men får vi det blir det ju en välkommen förstärkning men vi kan inte sitta och vänta i osäkerhet. Det är dessutom mera bråttom, med tanke på vad som håller på att hända och behovet av att agera starkare och snabbare är synnerligen viktigt.
DÄRFÖR!
Ge bort en eller flera ”prova-på KNY” till dina närmaste vänner och bekanta,
just nu för endast 50:- per vän.
Sätt in på
plusgiro 638 20 78-1, glöm inte att ange mottagarens namn, postadress och e-postadress.
Rekommendera mottagaren att göra likadant så det sprider sig snabbt.
Vidarebefordra detta nyhetsbrev samtidigt som du berättar att du gett din vän denna gåva.

Du som har kunskaper och kan vara med och skapa kunskapsbasen ”för konsumenternas bästa”, hör av dig, så får vi utveckla projektet ”Konsumenter granskar” och skapa vår gemensamma kunskapsbas som också kan byggas på vetenskap, men som vi tillsammans utvärderar!

AKTION är vår STORA CHANS NU för en FRAMTID som konsument.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss