Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-04-22

Ansvarsfull konsumtion

I rapporten Ansvarsfull konsumtion som vi tagit fram tillsammans med AEC (Engelsk titel: Responsible Consumption) har vi utförligt beskrivit både behovet utav konsumentstyrd produktion och behovet utav förändringar, samt hur vi utövar vårt konsumentinflytande i praktiken. Vi har valt att gå ett steg längre än att bara prata om hållbar konsumtion och lägger till aspekterna på ansvarsfrågan som kompletterar aspekterna hållbarhet och uthållighet.

Företagens sociala ansvar

Allt fler företag tar ett större socialt ansvar. Företag som ligger långt framme vad gäller miljödriven produktutveckling eller som har gott rykte kan ofta räkna hem investeringen ekonomiskt. Företag inför miljöstyrning (EMAS) och lägger ner mycket arbete på livscykelanalys (LCA). Branscher som utsatts för hård kritik inser att de måste börja bedriva ett aktivt arbete för att inte förlora kunder.
Det är ett viktigt exempel på hur konsumenter kan påverka producenterna.

EU har igångsatt ett omfattande arbete för att främja företagens sociala ansvar. På så sätt kommer ansträngningar att göras från så väl politiskt håll som från näringslivshåll. Kompletterat med komsumenternas ökade kunskaper och insikter om konsekvenserna av vår konsumtion, borde möjligheterna för en utveckling åt rätt håll vara mycket goda. Vill du fördjupa dig i EU:s arbete kan du läsa på följande länk så väl själva grönboken som det pågående arbetet.

Grönbok: Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar (pdf)

Läs våra kommentarer från AEC - Association of European Consumers:

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS