Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-11-13  


Köttindustrin som klimatbov


12 kg koldioxid för 1 kg biff, eller 7 mil per bil! Livsmedelssektorn har hamnat i skymundan för transporter av människor och prylar
.

Dags att ifrågasätta importen av allt kraftfoder (soja och majs och därmed GMO-industrin) och nöja oss med vilt och extensiv djurhållning och naturligtvis mera fisk från säkra bestånd. En tredjedel av energin vi använder slukar maten. 18 % av världens växthusgasutsläpp står livsmedelsproduktionen för, mer än vad flyg och transporter släpper ut.

Dags att börja tänka och sätta fokus på relevanta frågor. På 50 år har köttkonsumtionen 5-dubblats – hur blir det om vi får uppleva 50 år till? Ja detta är frågor som kommer att tränga sig på oss, varken vi vill eller ej.

Läs notisen på Vetandets värld >>
Läs mer på vår hemsida om Klimatet >>
upp