Till startsidan
Konsument-Forum


Vår verksamhet
- en översikt

För att tydligare visa det stora område som berör oss konsumenter och hur vi som organisation arbetar med de olika områdena presenterar vi här våra ämnesområden och kampanjer (utåtriktad verksamhet och lobbying), pågående projekt (tidsbegränsade projekt) och nyhetsbrev.

På detta sätt hoppas vi det ska vara lättare att hitta det du söker.

Högaktuellt just nu: Rädda Konsumentsamverkan! Läs mer här och på bloggen
Våra ämnesområden
Det hållbara samhället
Etikfrågor
Handel, marknadsföring
och reklam
Hälsa och livskvalitet
Internationellt
Internet och IT
Konsumentpolitik
Livsmedel
Miljöfrågor
Nationellt
Nya teknologier

Kommunikation
Facebook
KONSUmindre
Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstams blogg
Gamla bloggen
Konsument-Nyckeln (KNY)
(Endast tillgänglig för medlemmar och betalande prenumeranter)
Snabba KonsumentNyheter (SKN)
KONSUMENT-rapporten (KR) (Endast till medlemmar)
Special - Nyhetsbrev om ägg (pdf)
Kampanjer
Aktion 30 procent
Allmänt om livsmedel
Avloppslam
Bekämpningsmedel
Bestrålning av livsmedel
Debatten om mat
Debatten om matfett
Debatten om salt
Debatten om socker
Direktreklam
Dumpa läsken!
Ekologiskt och närproducerat - är den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden
Ekologiska livsmedel
EMV - Egna märkesvaror
Etik och livsmedel
EUs Jordbrukspolitik CAP
Fight mot Light - Lättprodukter
Fiske
- Mat från hav och sjö
Folkhälsoproblemen
Folkupproret Rädda vår Mat
Forskning
Framtidens energi
Framtidens mat på konsumenternas villkor
Genmodifierade livsmedel

Globaliseringen
Härdade fetter
IT och Teletjänster
Junk food generation
Klimatet
Kloning
Konkurrensfrågor
Konsumenter granskar
Konsumentinflytande
KONSUMENT-NYCKELN
KONSUmindre
Kostrekommendationer
Köttproduktion
Livsstil
Marknadsföring och Reklam
Matdebatt
Maten i skolan/dagis
Matfett
Matpriserna
Mjölk
Må bättre
Märkning
Närproducerat
Palmolja
Produkttester
Reklam
Salmonellafria livsmedel
Salt
Samverkan för singlar
Skolmaten
Slamspridning på åkermark
Standardisering och förpackningar
Socker
Sockerjakten
Soja
Säker mat
Säkrare mat
Tillagning av livsmedel
Tillsatser
Vattenproblematiken
Vitaminer och kosttillskott
Ägg
Ögat på marknaden
Ögat på Marknaden
Konsumenter granskar
Anmälningar till myndigheter
Bojkott
Skampålen
Chicken Race
Tummen upp/ner

Övrigt
Boktips
Debatt
Enkäter
Insänt
Namnstriden
Produkttester
Recept
Studiecirklar
Viktiga hemsidor

Pågående projekt
Hållbart fiske

Avslutade projekt
Chicken Race
Ekologiskt val (projektet)
Ekologiska produkter - Förädling
Surfa säkert
Säker mat
Ung Plattform

Evenemang
Konferenser/seminarium
Viktiga möten
Lokala aktiviteter
Konsumentpolitik
Konsumentinflytande Internationell påverkan Uppvaktningar
Ansvarsfull konsumtion Remisser Statliga utredningar
Skrivelser till Regering, Departement och Myndigheter Skrivelser till riksdagsledamöterna Konsumentorganisationer
Opinionsundersökningar Pressinfo Konsumentorganisering
    uppLivsmedel
Allmänna frågor om livsmedel Lagstiftning Socker
Bestrålning av livsmedel Matfett Soja
Ekologiska livsmedel Mjölk Standardisering och förpackningar
Etikfrågor och livsmedel Märkning av livsmedel Säker mat
Framtidens mat på konsumenternas villkor Palmolja Säkrare mat
Kampanjen mot lättprodukter
- "Fight mot Light"
Priser och jämförelser Tillsatser
Kom till Smörgåsbordet Produktion av livsmedel Tillagning av livsmedel
Kostrekommendationer Riskhantering vid livsmedelsproduktion Vattenproblematiken
Köttproduktion Salt Ögat på Marknaden
upp


Nya teknologier
Digital teknik Framtidens energi Genteknik
Nanoteknik Kloning av djur Framtidens mat


Det hållbara samhället
Avloppslam på åkermark Framtidens Mat - på konsumenternas villkor Infrastrukturen
Ekologiskt och närproducerat
Den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden
Hållbart fiske Klimatet
Ekologiska livsmedel Hållbar utveckling och globala miljöfrågor KONSUmindre för MERA i plånboken
upp


Etikfrågor
Etikfrågor och livsmedel Etik och genforskning Etik och kloning av livsmedelsproducerande djur
Etikfrågor allmänt    


Miljöfrågor
Biologisk mångfald Ekologiskt och närproducerat - är den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden Miljövänliga kläder
Den hållbara och uthålliga vägen mot framtiden Klimatet  
Ekologiska livsmedel Miljömärkning av varor  
upp

Nationellt
Svenska myndigheter Rådgivningsbyråer  

Internationellt
Internationella nätverket World Health
Organisation, WHO
Biologisk mångfald
Nytt europeiskt nätverk: ASECO

Tidigare arbeten inom AEC
Codex Alimentarius TransAtlantiska KonsumentDialogen - TACD
EU Patentfrågan Världshandeln och WTO
Hållbar utveckling och globala miljöfrågor Vattenproblematiken Standardisering internationellt
Nordiska Ministerrådet Consumers International  
upp

Handel, marknadsföring och reklam
Marknadsföring och reklam Anmälningar om felaktig marknadsföring Konkurrensfrågor
Ögat på marknaden Hälsopåståenden Reklam riktad till barn
Matpriserna Nej tack till reklam! Chickenrace
Märkning Standardisering och förpackningar  

Hälsa och livskvalitet
Livskvalitet Vård av hälsa och
vård vid sjukdom
Fettsnål kost - En hälsofara (pdf)
Debatten om matfett Säker mat Kom till Smörgåsbordet
Debatten om socker Mobiltelefoner - strålning Bekämpningsmedel
Folkhälsoproblemen Kostrekommendationer Vitaminer och kosttillskott
upp

Internet och IT
IT och konsumenträttigheter Internet - Surfa Säkert Ung Plattform
IT och Teletjänster    
upp