Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Nyheter om världshandeln och WTO

2006-02-10 Nu har WTO satt spiken i kistan!
2006-02-10 EU-länders förbud mot GMO-produkter olagligt enligt WTO
2006-02-10 Sista minutenNytt i GMO-affären - Löpande Information
2006-02-10 Sista minutenNytt i GMO-affären
2006-02-10 Mobilisering mot WTO-beslut
2006-02-10 WTO beslutet i gmo-konflikten välkomnas av många, men ...
2004-05-11 EU-kommissionen tar viktigt initiativ i låsta WTO-förhandlingar
2004-03-17 Kommerskollegiums utredning ”Konsekvenserna för u-länderna av WTO-avtalen” presenterades vid ett seminarium 15 mars 2004.
2002-11-20

SKIS synpunkter på remiss om GATS (tjänsteavtalet i WTO): ta hänsyn till konsumenternas hälsa och säkerhet!

2002-01-18 DN Debatt: Politiker avråder regeringen från att genomföra EUs patentdirektiv
2001-11-13 Dokumentation från Fokus på världshandeln 2001 (pdf)
2001-05-09 Europaparlamentet röstar för konsumentskydd i WTO
2001-02-18 Kris i WTOs jordbruksförhandlingar: stark kritik mot "multifunktionalitet"
2001-01-04 Dokumentation från Fokus på världshandeln 2000
2000-12-18 Transatlantiska konsumentdialogen om HIV/AIDS
2000-12-18 EU och USA ökar handelssamarbetet trots motsättningar
2000-11-17,18, 19 Konferens: Fokus på världshandeln, Stockholm.
2000-10-17 WTO-förhandlingar om tjänstesektorn
WTO-förhandlingar om jordbruk
2000-08-15 EU: Djurskyddet måste förbättras globalt
2000-07-27 Vad kostar skjortan? Ökad frihandel kan ge oss lägre klädpriser, enligt Leif Pagrotsky. Sveriges Konsumenter i Samverkan reder ut begreppen om pris, kvalitet och miljöeffekter.
2000-07-27 WTO har stora problem enligt Mike Moore på Sverigebesök
2000-02-04 Rapport från EU-konferensen om GMO och WTO (AEC)
1999-12-05 WTO-förhandlingarna i Seattle nerlagda utan "ny runda"
1999-11-25 Martin Frids tal från Seattle
1999-11-29 Tal av Consumers International's generaldirektör, Julian Edwards, vid WTO Seattle Symposium on Trade Issues in the Next Few Decades "Consumers, Trade and Development", Seattle
1999-11-25 Läs dagliga rapporter från WTO-mötet
1999-11-24 Pressmeddelande från Consumers International:
Proposed WTO Ministerial Declaration Fails to Include Consumer Concerns
1999-11-18 Tal av Rhoda Karpatkin, medlem i Consumers International's styrelse, "Consumer Priorities at the WTO Ministeral Conference", vid det årliga konsumentmötet i Bryssel, anordnat av EU
1999-11-13 Lista över NGO-möten i Seattle om WTO
1999-10-27: Krav från de nordiska konsumentorganisationerna inför WTO-förhandlingarna i Seattle(Pressmeddelande)
1999-09-22 Rapport från WTO-seminarium i Köpenhamn
1999-10-02 Ny förhandlingsrunda i WTO sönderkritiserad
1999-10-01-
1999-10-03
Stort seminarium Fokus på världshandeln i Medborgarhuset, Stockholm 1999
1999-06-15 Vi har skrivit under uppropet mot "A millenium round or a new round of comprehensive trade negotiations".(Nu 1100 påskrifter från 87 länder)
1999-06-08 500 indiska bönder lyckades stänga WTO-kontoret i Geneve
1999-04-13 WTO-avtalet och problemen i världshandeln
1999-03-16 WTO vill skapa WEO?
1999-04-14 Hot om nya amerikanska strafftullar (Kommerskollegium)
1999-02-11 Rapport från UD-möte om WTO