Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2000-07-27

Vad kostar skjortan?

Bomull är en av världens största handelsvaror. Kläder och tyg av bomull produceras knappast längre i Sverige. Det är billigare att importera från länder med lägre löner och sämre miljölagstiftning. Kina och Indien är världens största producenter och för många u-länder är bomull den huvudsakliga exportgrödan som ländernas ekonomi är helt beroende av.  Dock har även vissa länder i Europa en stark textilindustri som skyddas av MFA (multifiberavtalet). MFA är ett avtal som reglerar hur stora kvoter olika länder utanför EU får exportera till bland annat Sverige.  MFA strider mot grundtanken i det globala frihandelsarbetet och ska avvecklas fram till år 2005.

Ökad frihandel kan ge konsumenterna lägre klädpriser, säger handelsminister Leif Pagrotsky. Enligt honom kostar EUs importbegränsningar på textilier och kläder över 2 000 kronor per år för en tvåbarnsfamilj, på grund av att textilindustrin kan ta ut överpriser i skydd av handelshindren.

Förolämpning mot konsumenter
Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att överpriserna på kläder är en förolämpning mot oss konsumenter! Vi vet också att stora företag gärna utnyttjar billig arbetskraft (till och med barnarbete) för att pressa upp sin vinst och därmed aktiekursen. Som konsumenter och globala medborgare har vi rätt att veta vad vi köper. Vi vill ha ordentlig urspungsmärkning på kläderna och möjlighet att välja miljömärkta kläder. Sociala förhållanden både på bomullsfältet och i fabriken måste få kosta lite mer. Detta är kvalitet som "känns gott i själen" när man tar på sig skjortan och byxorna. Det är samtidigt en seger för solidariteten när vi får nya möjligheter att påverka den globala utvecklingen i uthållig riktning.

Sveriges Konsumenter i Samverkan ställer sig bakom u-ländernas krav att få komma in på i-ländernas marknader, det har våra regeringar redan lovat dem när WTO bildades.

Allt ansvar kan inte läggas på konsumenten
Jordbruksprodukter och kläder är dock inte så enkelt som handelsminsiter Leif Pagrotsky tror. Här finns komplicerade strukturer och historiska förhållanden som inte snabbt kan omsättas i kronor och ören. Förlorade jobb och omskolning kostar också pengar för samhället, dvs skattebetalarna. Sveriges Konsumenter i Samverkan inser att det finns stora orättvisor i dagens handelssystem men allt ansvar kan inte läggas på konsumenten att "rädda världen" varje gång han eller hon går till butiken. Självklart ska u-länder ges ökad möjlighet att ta sig in på i-ländernas marknader, men vi hävdar med bestämdhet att lågpriset saknar trovärdighet som argument för frihandel.

Här hittar du miljövänliga kläder >>

Läs mer om kläder, etik och handel:
Fair Trade Center Ekotorget
Clean Clothes Campaign Rapport om miljömärkning
Hjälp oss att hitta miljövänliga kläder! Läs Carina Carlströms bok om modern klädproduktion
Kampanjen Rena Kläder  


Källa: Clean Clothes Campaign
upp