Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Patentfrågan

2002-10-23 DN Debatt: Politiker avråder regeringen från att genomföra EUs patentdirektiv
2002-03-13 Artikel i Ny Teknik: "Forskare tar strid mot patent på gener"
2002-01-18 WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa
2001-11-13 Doumentation från Fokus på världshandel (pdf)
2000-10-11 Syngenta - nytt transnationellt genteknikbolag bildas idag
2000-09-12 Protestbrev till kommissionären Pascal Lamy angående genteknikpatent
2000-04-05 Öppet brev till justitieministern:  Vem tjänar på patent på bioteknik?
2000-03-16 Bioteknikras på börsen smittade Sverige
2000-03-04 Protestera mot patent på DNA från mänskliga celler!
1999-11-17 Vi skriver på protestbrevet om patentreglerna i WTO
2000-03-30 EU-parlamentet röstar nej till embryopatent  
2000-03-06 Första patentet på mänskliga celler - av misstag!  
2000-02-22 Läkemedel och patent  
2000-01-12 AEC protesterar mot Novartis nya patent på GMO  
2000-01-03 Första Europapatentet på GMO beviljat  
1999-10-28 TRIPS och patent på mänskliga gener  
1999-10-10/11 Intressant artikelserie i Dagens Nyheter  
1999-10-15 Patent ger monopol på läkemedel för kvinnosjukdomar  
1999-10-11 EU-parlamentet lurades att rösta ja till genpatent  
1999-08-06 Genmonopol hotar svensk sjukvård  
1999-06-15 Patent gör AIDS-läkemedel för dyra 
Diverse Terminator 
  Holland ifrågasätter genpatent 
1999-01-18 Svalöf Weibull har till 40 % köpts upp av tyska kemijätten BASF 
1998-11-11 Pharmacia & Upjohn har flyttat sina viktigaste patent till ett brevlådeföretag i Luxemburg