Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-07-17  
Vad menar jordbruksministern?

Läser just nu att jordbruksministrarna beslutat fortsätta köpa upp överskottet av smör och torrmjölk. Samtidigt har han suttit i en dialog med Livsmedelsindustrierna; Li, och Svensk Dagligvaruhandel om att samverka för att lära konsumenterna ”bra matval” baserat på Livsmedelsverkets kostråd och Nyckelkhålet, som varnar för smör, grädde och fet mjölk – alltså de naturliga mättade fetterna – som nu EU ska köpa upp då det råder ett överskott.

Ena dagen medverkar han till att skapa ett överskott genom att propagera för lättmargariner och lättmjölk, andra dagen deltar han i beslut om att köpa upp överskottet. Vad är det för spel som sker med våra bönder, främst mjölkbönderna, och hela vårt jordbruk. Ska det finnas eller inte finnas kvar?

Samtidigt beslutar han om 160 miljoner för att göra Sverige till ett ledande Matland med industrins och forskningens hjälp tillsammans med närproducenter med sina unika produkter. Hur går det om man eliminerar mjölk och smörproduktionen? Tror man att det går med små lokala margarinproducenter eller att våra duktiga kockar avstår från smör, grädde och riktig mjölk?

Har man tagit ställning i fettfrågan, där en mängd forskare inte delar Livsmedelsverkets påstått ”vetenskapliga” tolkning? Hur rimmar det med vederhäftighet, när inte forskarna är eniga?

Hur kan man ha ett dialogforum om medborgarnas hälsa när inte ens medborgarna är med i dialogen?

Detta skapar inte förtroende, i vart fall inte från konsumenthåll.

Har vi någon framtid som konsumenter? >>

Sveriges Radio: EU ska köpa 31 000 ton smör >>
P ressmeddelande 24 juni från Regeringen: Gemensam rapport av regeringen och livsmedelsbranschen om arbetet för bra matvanor >>
F rån Regeringskansliet: Dialogforum om matvanor och fysisk aktivitet >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss