Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-20 Publicerad i KR nr 8 samt i SKN nr 75


Europeisk strategi för matvanor och övervikt


EU:s ministerråd har på sitt möte i december beslutat genomföra den strategi om matvanor, övervikt och fetma som presenterades av kommissionen i maj 2007 i en så kallad vitbok. I den gemensamma EU-strategin föreslås bland annat att medlemsländerna utvecklar samarbetsformerna mellan offentliga, privata och ideella aktörer och att skolor och arbetsplatser vidtar åtgärder som gör det enklare att ha bra matvanor.
Se också nyheterna i detta nyhetsbrev om våra kampanjer DUMPA LÄSKEN och Sockerjakten.

För den som är intresserad finns dokumenten från EU här: (pdf)
EU-strategi för matvanor, övervikt och fetma >>
European Charter on Counteracting Obesity >>
2nd European Action Plan on Food and Nutrition Policy >>
upp