Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: EU

Nytt från EU

2009 l 2008 l 2007 l 2006 l 2005 l 2004 l 2003 l 2002 l 2001 l 2000 l 1999

 
2010  
2010-02-11 Ny EU-ekologisk logotyp
 
2009  
2009-07-17 Vad menar jordbruksministern?
2009-06-24 Sweden promotes climate-friendly food choices
 
2008  
2008-07-30 Ska EU tvinga oss konsumenter att äta kött från klonade djur?
2008-05-22 EU-kommissionen lierad med industrin inför de nya kostråden
 
2007  
2007-12-20 Europeisk strategi för matvanor och övervikt
2007-10-18 EU:s ekologiska märkning ett "lågkrav-märke"
 
2006  
2006-12-14 Kemikalieindustrin skålade i champagne på Luciadagen, för REACH!
2006-12-14 ”Health & Consumer Voice” från EU kommissionens
2006-12-14 Stor Eurobarometer om hälsa, livsmedel och nutrition
2006-11-22 Sverige i topp om ändrade matvanor
2006-05-03 Remiss om märkning: konkurrens, konsumentinformation och bättre EU regler.
2006-02-10 Tyck till om EU:s strategier för goda matvanor
2006-02-03 EU-kommissionen vill stärka djurskyddet
upp
2005  
2005-10-19 En doft från den fina världen? Pågående debatt inför EU-Parlamentets omröstning om det nya förslaget till kemikaliepolitik.
2005-10-14 Biffimport från Brasilien stoppas
upp
2004  
2004-11-09/10 Europeiska Kommissionen arrangerar den 7:e årliga konsumentkonferensen 9-10 november 2004 i Bryssel. Bengt Ingerstam och Lasse Helander deltar som representanter från SKIS.
Läs mer om konferensen >>
Se vilka talare som höll föredrag på konferensen.
2004-10-15 Kommentararer till "The future of Health in Europe - An overview of strategies for better health" (pdf)
2004-07-23 Nya EU regler om GMO livsmedel och djurföda har publicerats. Läs mer direkt på EUs websida
upp
2003  
2003-02-11 Djurtransporter i EU
   
upp
2002  
2002-12-02 Hur röstade våra svenska EU-parlamentariker om GMO-förbudet?
2002-11-21 Bättre ingrediensförteckningar när 25 procent-regeln ändras
2002-11-11 Säg din mening om EU:s utvidgning
2002-10-21 EU vill förbjuda tillväxtantibiotika 2006
2002-09-09 Bestrålning av livsmedel: kampanjmöten i Bryssel hösten 2002
2002-05-01 AEC rapport om Livsmedelskvalitet i Europa
2002-04-22 AEC rapport om Ansvarsfull konsumtion
upp
2001  
2001-11-14 Samlad europeisk aktion mot "spam"
2001-10-17 SKIS deltar vid temadag om bestrålning i Bryssel
2001-10-16 Rapport från EU-konferens "Biovetenskap och bioteknik
- En strategisk syn"
2001-10-03 Rapport från konferens i Bryssel om FoodBRAND (antibiotika)
2001-07-20 Rapport från möte med Kommissionen om EUs nya GMO-regler
2001-06-26 Rapport från EUs konkurrensdag: Välja Vinna
2001-06-21 EUs nya livsmedelslagstiftning betonar att maten ska vara säker
2001-05-09 SKIS deltar vid EU-konferensen om konsumentfrågor i Lund
2001-05-09 Europaparlamentet röstar för konsumentskydd i WTO
2001-04-25 EU:s förslag till ny livsmedelsmyndighet
upp
2000  
2000-09-12 Protestbrev till EU om globala genteknikpatent
2000-08-15 EU: Djurskyddet måste förbättras globalt
2000-07-23 Rapport från konferens om riskanalys i Bryssel
2000-02-04 AEC rapport från EU-konferensen om GMO och WTO
upp
1999  
1999-10-11 EU-parlamentet lurades att rösta ja till genpatent
1999-01-27 Bestrålning av mat inom EU numera förbjuden

upp