Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-07-09
Mer än 50 nya matstandarder har antagits vid Codexmötet i Rom

Många nya säkerhets- och kvalitetsstandarder kring livsmedel har antagits av FAO/WHO vid det stora Codexmötet i Rom. Framför allt är det en framgång att Codex lyckades komma överens om GMO-regler på global nivå. Det bör underlätta för länder som vill ha egen
lagstftning som kräver riskbedömning. Utan Codexstandarder skulle länder som vill exportera GMO kunna hota med sanktioner genom Världshandelsorganisationen WTO. Dock har Codex ännu inte kunnat enas om globala märkningsstandarder för GMO.

SKIS har deltagit i den svenska delegationen vid dessa Codexmöten. Vi ser positivt på att det globala regelverket medger att det finns risker med GMO och att det behövs lagstiftning på detta område. Experterna har kommit fram till att allergiframkallande gener ska undvikas samt att antibiotikaresistenta gener inte ska användas för antibiotika som används vid sjukhus. Dessutom drev EU igenom att GMO ska kunna spåras (traceability). 35 länder har redan GMO-lagstiftning så Codexstandarden riktas främst mot USA, som saknar lagstiftning. Julian Edwards från Consumers International sa i en kommentar att den nya standarden är en stor
framgång för konsumenterna - och för det sunda förnuftet.

Vid Codexmötet kom man också överens om att godkänna högre doser för bestrålade livsmedel. Det är inget som vi konsumenter har efterfrågat. Länder som vill bestråla sina exportprodukter kommer troligen att möta problem i form av bojkotter osv. Många vägrar äta bestrålad mat. Vi kommer aldrig att acceptera mat som dels är genmanipulerad, dels bestrålad!

En positiv nyhet är att svensken Stuart Slorach från Livsmedelsverket valdes till ny ordförande för Codex Alimentarius. Sveriges Konsumenter i Samverkan önskar honom lycka till.

Läs mer på FAOs hemsida (2003-07-09) >>
Läs mer på amerikanska Consumer Unions hemsida >>
Läs pressmeddelandet från Consumers International (2003-07-01) >>
upp