Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Codex Alimentarius
och den globala
handeln med vår mat

Produktionen och handeln med vår mat regleras mer och mer av en internationell sammanslutning som de flesta aldrig har hört talas om. Organisationen kallas Codex Alimentarius och spelar en viktig roll för konsumenter överallt, varje dag. Detta FN-organ fattar beslut om maten. Man bestämmer över regler och standarder för internationell handel med livsmedel. På Codexmöten fattas dessutom beslut om vilken mat som inte får lov att säljas eller exporteras, t ex om resterna av bekämpningsmedel är för höga eller om giftiga ämnen har bildats. Hur många förstår vad Codex är eller hur det utger sig för att skydda
konsumenternas intresse?

Sveriges Konsumenter i Samverkan har tagit fram ett faktablad "Codex och den globala handeln med vår mat". Informationen är skriven från konsumentperspektivet. Vi vill bidra till att fler blir medvetna om de maktstrukturer i samhället som påverkar vår hälsa och vår möjlighet att fatta egna beslut, t ex om etik och djurskydd. Vi berättar om spelet bakom kulisserna när det gäller GMO-märkning och kontroversiella frågor som tillväxthormoner.

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill med denna rapport förklara vad Codex är och granska dess komplicerade struktur, samt diskutera i vilken grad konsumenternas intresse är representerade och hur vi kan påverka besluten.

Detta faktamaterial har tillkommit med stöd från Jordbruksdepartementet.

Läs faktabladet "Codex och den globala handeln med vår mat" här >>

upp