Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Codex Alimentarius
Det internationella regelverket för livsmedelsstandarder

Senaste nytt
Inledning - beskrivning - faktablad
Länkar
Remisser

Senaste nytt:
2011-07-05 Milstolpe för Konsumenternas rättigheter
2010-01-28 Vad gör vi i CODEX-frågan?
2009-04-05 En uppdatering av hur arbetet med Codex Alimentarius är organiserat idag
2009-03-18 Sveriges Codex Contact Point - Alla länder har en Codex Contact Point. I Sverige är det Livsmedelsverket.
2003-07-09 Mer än 50 nya matstandarder har antagits vid Codexmötet i Rom
2002-06-17 Codexmöte om djurfoder
2002-04-20 Rapport från Codexmötet i Yokohama 4-8 mars
2002-03-14 Framgång för konsumenterna om globala GMO-regler
2002-01-17 Synpunkter på remiss Dnr 1216/01. Codexarbete med riktlinjer för riskanalys av livsmedel framställda med modern bioteknik - allergifrågor mm.
2001-05-26 Rapport från Codex märkningsmöte: Amerikanska konsumentföreträdare missnöjda med USA
2001-05-25 Codex: Handel eller Hälsa?
2001-04-17 Kris i Codexarbetet om GMO-livsmedel?
 
Martin Frids Reserapport från Codexmötet i Japan
 
Rapport från Codexmötet om GMO-livsmedel i Japan
2001-02-20 Tal av Martin Frid vid den latinamerikanska konsumentkonferensen i Cartagena, Colombia.
2001-02-01 Varför vi konsumenter inte vill ha Codexregler för märkning av "icke genmanipulerad" mat
2000-10-29 Synpunkter till Consumers International om Codex/Livsmedelshygien
2000-09-25 Remiss: "Codex arbete med riktlinjer för GMO-riskanalys" (Dnr 1124/00)
2000-08-23 FAO anser att forskare har moraliska skyldigheter när det gäller GMO
2000-06-30 Seger i Berlin: inga nya regler om vitaminer
2000-06-03 Remiss om Codex och kosttillskott: Synpunkter till CCNFSDU mötet
1999-04-29 USA snart enda landet som inte vill märka GMO 
1999-04-28 GMO-märkning motarbetas
1999-02-24 Sveriges Konsumenter i Samverkan har följande synpunkter på förslaget om regler för märkning med termen "vegetarisk"
1998-12-06 Remiss, "Deltagande av internationella icke-statliga organisationer i Codexarbetet"(Dnr 3506/98)
1998-05-27 Codex gick emot konsumenternas krav vid sitt möte. Styr den multinationella industrin? 
upp
Inledning - beskrivning - faktablad
En uppdatering av hur arbetet med Codex Alimentarius är organiserat idag (2009-04-06)
Codex Alimentarius och den globala handeln med vår mat
• Utförligt faktablad - Codex Alimentarius och den globala handeln med vår mat
Sveriges Codex Contact Point - Alla länder har en Codex Contact Point. I Sverige är det Livsmedelsverket. (2009-03-18)
Codexdokument om allmänna principer för livsmedelshygien (pdf)
FAO och rester av bekämpningsmedel i maten 
upp