Sveriges Konsumenter i Samverkan 
  www.ASECOnet.org

ASECO
Alliance of Social and Ecological Consumer Organizations

ASECO är idag ett nätverk bestående av 14 konsumentorganisationer från 13 olika länder i Europa. Tillsammans arbetar vi för en hållbar konsumtion i Europa. Nätverket bildades 2004. Läs mer om vad ASECO är: www.ASECOnet.org


Nyheter:
2008-04-11 Pressmeddelande - AZO-färgerna bör förbjudas i hela EU
2008-04-11 Senaste nyheter om den europeiska aktionen mot azo-färgerna (bilaga till pressmeddelandet AZO-färgerna bör förbjudas i hela EU)
2008-04-11 Vår viktiga fråga till Livsmedelsverket om azo-färgerna (bilaga till pressmeddelandet AZO-färgerna bör förbjudas i hela EU)
2008-04-10 Konsumentorganisationer i Europa i gemensam aktion mot azo-färger
2007-11-28 ASECOs hemsidaär omarbetat och uppdaterad med viktigt infomation.
2006-09-14 ASECO – Alliance of Social and Environmental Consumer Organisations – om nanoteknologi
2006-09-08 ASECO opinion on nanotechnology
2005-05-19 Under April öppnade ASECO - Alliance of Social and Ecological Consumer Organizations en ny hemsida - www.ASECOnet.org
2005-05-19 Uppvaktning av EU-parlamentariker angående Fortified Foods - ASECO är engagerat i diskussionen rörande Fortified Foods och har utarbetat ett policydokument. Läs mer här.
2004-12-06 Europeiskt konsumentnätverk till aktion mot bestrålning av livsmedel
2004-09-29 Nytt europeiskt nätverk kring konsumentfrågor - ASECO
   
upp