Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-11-01 Publicerad i KONSUMENT-nyckeln nr 28
Lokalgruppen i Göteborg – föredrag om GMO
Torsdag den 12 november startar lokalgruppen KONSUMENT-FORUM i Göteborg sin föredragsserie, samtidigt som man har ett föreningsmöte och väljer sin första styrelse.
I samarbete med studieförbundet SENSUS bjuder man in allmänheten till ett möte där följande tema behandlas:

" VAD UTSÄTTER MAN OSS KONSUMENTER FÖR ?" Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, berör mängden av påverkansfaktorer, som t ex ny teknik i form av genmodifiering, nanoteknik, bestrålning och den kemiska utdrygningen med allsköns tillsatser men också ingredienser. Reklamen påverkar oss också, CODEX och regelverket, EUs vetenskapliga kommitté och ILSI som styrs av näringslivet och styr regelverk och näringsrekommendationer och samverkan mellan dessa och våra myndigheter. EUs fiskepolitik berörs i konsumentperspektiv och vårt behov av framtida livsmedelsförsörjning.
Slutsats: det är vi konsumenter som sitter med NYCKELN, bara vrida om – i organiserad form tillsammans samt var och en. Vi är ju många!

"ÄR GENMANIPULERAD MAT BRA FÖR NÅGON?" Anders Lunneryd, jordbrukare, engagerad i kampen mot GMO och väl insatt i hoten som utmanar både odlingen och bönderna, ger en skrämmande bild av framtiden om vi inte går samman och säger NEJ till det vi inte bett att få.

Lokal: Selma Lagerlöfs torg 24 (karta), Göteborg
Tid: 12 nov. kl. 19:00
Entré: 40 kr för icke-medlem (info 0302-151 00) Förfriskningar serveras.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss