Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Biologisk mångfald

2002-04-12 SKIS skriver på upprop om utsädeskonvention till CBD/COP6 i Haag
2001-05-09 Avtal behövs för jordens genetiska resurser
2000-12-16 Skydda Jordens agro-genetiska resurser!
2000-01-21 Montreal nästa - Martin Frids debattartikel i Miljömagazinet 
2000-01-21 Framgång i Montreal om biosäkerhetsprotokollet
(Pressmeddelande Greenpeace)
2000-01-21 Historiskt protokoll om handel med GMO
(Pressmeddelande Miljödepartementet)
2000-01-21 Nu får länder rätt att förbjuda import av GMO och alla GMO ska märkas. Kjell Larsson förhandlar om GMO i Montreal
2000-01-21 130 länder vill ha ett biosäkerhetsprotokoll
1999-01-09 Sveriges Konsumenter i Samverkan: Synpunkter om biosäkerhetsprotokollet
  Konventionen om Biologisk Mångfald

upp