Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: GMO
2010-09-28  
Hopblandade GMO-potatis ska destrueras!

Länge har vi misstänkt att genteknikföretagen inte håller rent bland sorter och medvetet blandar och t o m blandar in GMO-utsäde i icke-GMO. Vi har trott att man gör så för att smitta ner och kunna konstatera att "det går inte att klara särhållningen, så det är lika bra att acceptera det".
Jordbruksverket har nu meddelat, att skördarna från fälten där inblandning konstaterats och där man misstänker inblandning, ska destrueras.

Det var ett oväntat kraftigt beslut och det hedrar Jordbruksverket. Det visar att det finns anledningar till kontrollreglerna och att GMO-grödorna är förknippade med risker och inte är att leka med. Ibland hör man i debatten av förespråkarna att gentekniken är bara vanlig växtförädling, är ofarlig och skapar bara nyttigheter och det är det enda som kan rädda världssvälten. Ibland argumenterar de "att GMO är det mest kontrollerade" och menar då att det är det mest säkra, men det var det ju inte och det kanske finns skäl också för den omfattande kontrollen.

För mera bakgrundsmaterial läs på "Hej då GMO" runt dagarna 13 och 14 september.
Artiklar i ATL: BASF ber om ursäkt för gmo-potatis >>

Motgångarna för GMO-folket står på kö, medan framgångarna låter vänta på sig!

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss