Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSMEDDELANDE FRÅN LIVSMEDELSVERKET            1999-03-12


Unik svensk samverkan
i EU-kampanj om säker mat


Med humor och fakta ska ungdomar nås

På måndag, den 15 mars, som är Internationella konsumentdagen, öppnas en webbplats, som med  humor, spänning och fakta ska stimulera ungdomars intresse att skaffa kunskap om säker mat.

Bakom webbplatsen står konsumentorganisationer, myndigheter, industri och handel. I ett unikt samarbete för parterna fram ett gemensamt budskap. Informations-kampanjen riktar sig primärt till barn och ungdomar mellan 12 och 16 år och finansieras av EU-kommissionen.

Webbplatsen innehåller en faktadel och en speldel. I faktadelen kan man läsa om märkning,
allergier, bakterier, genteknik, naturliga gifter och goda hygienråd i köket. Speldelen - Horror
Kitchen - tar fasta på humor och spänning. Där blir spelaren till ett läskigt illasinnat kryp som gör allt för att skapa en så snuskig miljö som möjligt. Spelare som samlar många snuskpoäng kan vinna biocheckar.

Under vintern och våren genomförs i alla 15 EU-länderna nationella kampanjer på temat säkra
livsmedel och hälsa med bidrag från EU-kommissionens konsument-direktorat, DG XXIV. I den svenska kampanjen samverkar Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd,
Konsumentverket, Livsmedelsverket, Livsmedelshandlareförbundet och Livsmedelsindustrierna.  Denna breda samverkan är speciell för just Sverige.

 - Vi ser det som en styrka att vi i vårt land, trots en del olika åsikter om säkra livsmedel, kan enas i en gemensam kampanj, säger Jerker Sörenson, projekt-samordnare och till vardags informationschef på Livsmedelsverket. Detta ger aktionen hög trovärdighet.

På www.matplatsen.nu finns länkar till de medverkande organisationernas och myndigheternas webbplatser. För informationen på dessa webbplatser svarar naturligtvis respektive avsändare.

För ytterligare upplysningar v g kontakta projektsamordnaren, Jerker Sörenson, tel 018-17 55 07.

Tillbaka till kampanjen "Frisk utan Risk" >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se