Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Förädlade ekologiska livsmedel

Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges Konsumenter i Samverkan vill granska förädlingen av ekologiska livsmedel. Kompetensen kring förädlade ekologiska produkter behöver öka hos alla intressenter kring maten. Vi ser ett behov av ett faktaunderlag om till exempel tillsatser och processhjälpmedel. Ett gemensamt projekt har inletts som ska verka förebyggande genom att identifiera eventuella problemområden och möjliga konflikter. Kriterier måste formuleras utifrån lantbrukarnas och konsumenternas krav. Projektet drivs vintern 2002-2003 med medel från Konsumentverket.

Medverkande organisationer:
Ekologiska Lantbrukarna
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Läs broschyren "Varför är ekologisk korv grå?" (pdf-fil)
Ekologisk förädling
Allmän förstudie/översikt
Tillsatser
Processhjälpmedel
Regelverk
Varför är ekologisk korv grå?
Var med och diskutera och ge oss synpunkter på KRAVs regelverk
Du som värnar om den ekologiska odlingen och produktionen