Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-03-27


Felaktiga kostråd bakom fetman och diabetesboomen

5 år har gått sedan vi tillskrev förre folkhälsoministern Morgan Johansson och presenterade dokumentet om den redan då kända nya forskningen om hur den fettsnåla kosten är ett hot mot folkhälsan. Vi fick ett artigt brev som svar och att de hade översänt vårt material till Livsmedelsverket för synpunkter. Sedan gick det alltså 5 år och vår nya folkhälsominister Maria Larsson kallade nyligen till hearing i Rosenbad om folkhälsan, så nu börjar det röra på sig igen. Under dessa fem år har fler forskare och läkare tagit bladet från munnen och vågat utmana den gamla läran om ”hur man göder folk”, genom att skrämmas med kolesterolspöket och uppmana folk att äta mera bröd.upp