Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2009-02-16  
Tillåtet äta torsk från Östersjön

Det var rubriken på en debattartikel i Svenska Dagbladet den 18 november 2008, författad av fiskevårdsansvariga vid länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Kalmar, Blekinge och Skåne län.

Artikeln börjar så här:
”EU:s ministerråd har beslutat om 2009 års fiskekvoter i Östersjön. Kvoten för torsk öster om Bornholm ökar med 15 procent. Beslutet är samstämt med Internationella havsforskningsrådets, ICES, rekommendationer och den förvaltningsplan som finns för Östersjöns torskbestånd.
Konsumenten kan nu med gott samvete köpa färsk, prisvärd, närfångad torsk av hög kvalitet och utan miljögifter. Genom att välja torsk från Östersjön vars bestånd inte är hotat bevaras också ett levande småskaligt kustfiske längs Ostkusten.”


Och slutar så är:
”Nu är läget ett annat, nya fiskekvoter har beslutats på vetenskapliga rekommendationer och vi vill uppmana konsumenterna att i fortsättningen köpa torsk från Östersjön. Vi har stor tilltro till konsumenternas starka inflytande och makt.”

Ja till konsumenternas möjlighet att påverka återkommer vi till i annan artikel, som berör hur snett det gått eftersom torsken exporteras till bl a Frankrike.

Hela debattartikeln kan läsas här: Tillåtet äta torsk från Östersjön
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss