Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2010-04-06  
Nu är media ute och desinformerar igen –
om att torsken är utfiskad!
Torsken är utfiskad – ersätts med miljöfarlig sumpfisk” Aftonbladet hade den 3 april denna vilseledande artikel.

Bara fel i rubriken! Torsken är inte utfiskad, förvaltningsplanen fungerar och Östersjötorsken ökar kraftigt – den är märkt med NÄRFISKAT och då är det grönt att äta den – fråga i butikerna efter den och att de visar skyltarna öppet!

Dessutom är det inte korrekt att kalla ”Hajmalen (Pangasiusmal) för ”miljöfarlig sumpfisk”. Den odlas i Mekongdeltat, inte i en sump, men metoderna innebär att miljöfarliga ämnen används eller finns i vattnen samt att bruket av antibiotika är utbrett. Det stora problemet är att den utfordras med fiskmjöl (enligt AB = död fisk!). Risken är stor att utfiskningen av andra arter blir ett resultat av denna uppfödning. Tidigare gick den på svenska restauranger som ”vietnamesisk sjötunga”, men det förbjöds.

ICA åberopar att den är kvalitetssäkrad med en så kallad BRC-certifiering (British Retail Consortium). Detta är ingen certifiering som godkänns i Sverige.

Vi har i vår ”Gröna lista FISK” sedan 2008 varnat och avrått för konsumtion av Hajmal (pangasius) dels då den levereras fryst och transporteras långt samt ”tveksamt även p g a odlingen i Asien”.

Läs mera om fiske >>
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss