Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2010-06-10  
Massiv internationell samling och opinion för ett framtida hållbart fiske

Det börjar hända en hel del men vi konsumenter behöver också engagera oss!

Vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, har länge insett och arbetat för att rädda fisken för framtidens konsumenter. Ett konsumentperspektiv behövs också.

70 % av jordens yta är hav, sjöar och vattendrag, där fisk kan växa och ”skördas”.
Av den resterande ytan är allt inte användbart för matproduktion, höga berg, asfalterade städer och vägar och industribyggen t ex är inte lämpliga att räkna med. Odlingsmarken är en ständigt minskande resurs och många gör sitt bästa för att minska den, förstöra den, förorena den (med t ex avloppsslam som gödsel).
Klimathotet är en realitet och med stigande vattennivå kommer den fasta delen av jordens yta bara att minska ännu mer.

Därför är vården av våra vatten, fiskebestånden och en uthållig fiskeripolititik det viktigaste vi har framöver för att vi, den växande mängden människor, konsumenter, ska få mat för en sund överlevnad. Fisk är sund mat, inte minst med tanke på den rätta sorten Omega-3, som vi kan nyttja och må bättre av.

Glöm margarinet, som odlas (växter) på land och produceras i fabriker, som ger oss den korta Omega-3 som vi inte har någon större nytta av, snarare till skada med ihopblandningen av Omega-6. (se debatten om matfett)

Efter många års debatterande, många organisationers agerande, har det gått framåt. Här är några aktuella viktiga händelser att notera. Men glöm inte att puffa för NÄRFISKAT i butikerna. Det ska nu gå att kräva skyltar i fiskdiskarna, så man kan välja det nära från svenska fiskare och nära kustvatten.(se kampanjen Hållbart Fiske, nedan)

Hållbart Fiske
Ett projekt för att "Öka konsumentdeltagandet i arbetet omkring fisket, reglerna och opinionen"

Samlingssida om Fiske – mat från hav och sjö

Debattartiklar om fisk, fiske och framtid

Sveriges Konsumenter i Samverkans GRÖNA LISTA

SKiS enda svenska konsumentrepresentant i Baltic Sea Regional Advisory Council för ett uthålligt fiske i Östersjön

Oron för att fisken ska ta slut är befogad Frågan är bara vems oro som är viktigast?

Här är länkar till aktuella aktioner som visar hur engagemanget bara ökar världen över för ett uthålligt fiske och tillgång till fisk för alla jordens konsumenter.
Ocean 2012.eu
The Fisheries Secretariat (FISH)
Seas at risk
Fiske 2020 - vägen till en trovärdig fiskeriförvaltning

En avslutande vädjan: ge oss resurser för att kunna fortsätta detta viktiga arbete och att vår viktiga konsumentorganisation kan vara kvar och orka utveckla ännu mera. Det är inte bara fiskebranschen och miljöorganisationer som ska sköta framtidsfrågan om bra mat på ett hälsosamt och uthålligt sätt – vi måste ha en röst också som konsumenter! Vår medverkan är viktig.

Plusgiro 638 20 78-1

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss