Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-06-09 Publicerad i KNY nr 19 samt i SKN nr 115
Östersjötorsken har blivit offer
för handelns styrning

Den 29 maj hände två viktiga saker på fiskeområdet. Dels offentliggjorde ICES, Havsforskningsinstitutet, de senaste förhållandena för olika arter och bestånd, samt synpunkter på lämpliga fiskekvoter. Samma dag publicerades en debattartikel i ICA NYHETER skriven av vår ordförande Bengt Ingerstam och nådde då ut till handelns folk, som har varit djupt involverade i hur märkningen skötts eller rättare inte skötts, samt vilka fiskarter de sålt. Vi la ut ett avsnitt omedelbart den 29 maj på hemsidan: Spelet om Östersjötorsken och märkningen.

Östersjötorsken har blivit offer för en styrning av handeln som inte borde få förekomma. Uppdrag Granskning hade uppe det för inte så länge sedan.

Vår bevakning av fiskefrågorna är viktig, därför att dels behöver vi som konsumenter tillgång till nyttig mat och dels behövs opinionsbildning och medverkan och påverkan för att uppnå ett uthålligt fiske.

Vi skickade ut den 6 maj en uppmaning till de som vill medverka och påverka utbudet i butikerna med bilagt flygblad för att ta kontakt med lokala handlaren som säljer färsk fisk och stöta på om både märkningsfrågan och att ta in färsk fisk märkt NÄRFISKAT, så vi bl a kan få tillgång till färsk Östersjötorsk.

Ta en ny kontakt och överlämna debattartikeln också till din handlare, så dialogen hålls levande. Rapportera gärna in kontakter du tagit och vilka resultat det gett.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss