Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2008-05-14 Publicerad i KR nr 19 samt i SKN nr 86
Fiskeministern förlitar sig helt på forskarna

Här kan du läsa vad Göteborgs Posten rapporterat från mötet i Smögen på Fiskebranschens Riksförbunds årsstämma den 9 maj. Alltså en klar markering från ministerns sida vem som i framtiden blir basen för de politiska besluten. Vad som inte går att skriva är hans tonfall och det var eftertryckligt och bestämt, ”så att ingen tvekan ska råda”.

Läs Göteborgs Postens referat från stämman här: Fiskeministern tror på forskarna

Det var en utmaning mot fiskebranschen att helt basera sig på forskarnas siffror, medan fiskarna (de tvåbenta!) med glädje hörde förhoppningarna om höjda fiskekvoter, något som inte delades av Fiskeriverket.

I andra rapporter som vi lägger ut kan du läsa olika vinklingar av vad som skedde, nyttigt i en så disparat debatt, som varat länge. Det visar också på hur svår frågan är och hur viktig frågan är, som berör oss alla.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss