Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-02-27  
Hållbart fiske - ett projekt för att
"Öka konsumentdeltagandet i arbetet omkring
fisket, reglerna och opinionen"


Tål den odlade laxen att synas

Vi importerar till Sverige 32000 ton – 32 000 000 kilo – odlad lax från Norge. Det är 3,5 kilo per konsument. Från Östersjön får svenska fiskare lagligt ta upp 9 000 ton torsk – 1 kilo per konsument och år! Denna sistnämnda säljs inte i Sverige till oss konsumenter utan exporteras till bl a lyxkrogar i Paris, beroende på att vissa organisationer utmålar den som utrotningshotad och butikerna lyder rådet att inte köpa in den och sälja den. Passar ju in i bilden när vi nu ser den ”röda odlade laxen” lysa i affärerna.

Uppdrag Granskning visade i sitt senaste program hur det stod till med foderproduktion och användning för laxuppfödningen i Norge. Inte oväntat skräckinjagande och reaktioner vi hört från måttligt insatta personer är ”jaha då var det slut med den då, som jag mer och mer börjat använda”. Det har nästan blivit en ersättning i många familjer för falukorv eller fiskpinnar (Se programmet om lax i Uppdrag Granskning direkt i SVT play eller någon av repriserna (28/2 , 2/3) i SVT24).

Odlad fisk är inte lösningen
Programmet var sakligt och visar på ett större problem, som ligger i bakgrunden och det är att vi har en livsmedelskris i världen. Vi kan inte på ett uthålligt sätt producera mat på ett uthålligt sätt till världens 9 miljarder människor. Man löser inte problemet med att odla mera fisk eller för den del kyckling, grisar och nötkreatur. Lösningen är inte heller att helt övergå till vegetabilier för direktkonsumtion, då får vi andra hälsoproblem med för stort intag av kolhydrater och konstgjorde fetter av vegetabiliskt ursprung (kallas margariner).

Lösningen är enkel, vi måste vidta snabba åtgärder för att minska trycket på moder Jord och effektivisera utnyttjandet av solenergin som bas för den naturliga produktionen av mat på jorden. Mat är ju också energi och via fotosyntesen sker denna upplagring av energi som vi kan konsumera. Men viktigast av allt är att snabbt minska mängden konsumenter – både de på två ben och djuren som behöver mat för att bli mat.

Till detta återkommer vi.

Girigheten styr
Är det sådana människor som ska handha försörjningen av mat till oss människor?
Ja då är vi illa ute!
Men programmet visade också på en faktor som just har varit och tydligen är ett stort problem. Girigheten hos somliga, som bara ser pengar i allt och inte bryr sig om uthållighet. ”Fiskmjölskungen” visade upp en äcklig attityd, gentemot det levande livet, fåglarna, valarna och råvaran till fodret till laxen.

Den stora frågan är: ”Vem äger fisken i haven?”
Det saknas ännu en effektiv förvaltning av ”det simmande kapitalet” i våra hav. Fisken rör på sig och makrill börjar nu ”dyka upp” utanför Island och genast är man framme och dammsuger havet på denna fisk, som är lämplig för direktkonsumtion, och gör om den till fiskfoder. Problemet med att haven till stor del inte ägs av någon enskild, bara kusterna innanför territorialgränserna anses ägas av kuststaterna. Fisken ägs inte av någon och här måste en bättre internationell reglering av nyttjanderätten utvecklas – av FAO, WHO och FN. Enskilda länder ägnar sig fortfarande åt att slåss om resurserna sins emellan.

Effektiviteten i odlingen av fisk
En annan fråga som kom upp till en del var effektiviteten i odlingen av fisk. Eksportutvalget i Norge visade en siffra i programmet som man senare ändrade (även på hemsidan i dagarna). Man hävdade, baserat på en misstolkning av en forskningsrapport, sas det, att det går åt ett kilo foder för att producera ett kilo lax. Sen höjdes siffran till 2,6 kilo foder (alltså torrvikt = hur många kilo fisk?). Andra siffror talar om 4 kilo fiskråvara + något kilo vegetabiliskt foder som sänker laxens innehåll av omega-3 (den långkedjade och för oss människor nyttiga i motsats till omega-3 (av linolsyran) av vegetabiliskt ursprung som man lurar oss med i margarinerna. Invecklat eller? Jo men här skojar man med oss konsumenter!

I materialet vi fått från Eksportutvalget påstår man också att vild lax gör av med 10 kilo för att ge ett kilo laxkött. Då är det levande fiskråvara och inte torrfoder, så här blandar man begreppen! Helt naturligt går det åt mera mat för den vilda fisken som ska jaga, precis som för oss människor, i motsats till at simma runt i en bur eller som vi numera gör sitter lugnt framför TVn och äter färdiglagade snabbmat, chips och godis.

Motivationen, att odlad fisk är mera effektiv, är inte korrekt. Man måste se hela cykeln. En lax förbrukar inte samma energi att fånga sitt byte som de stora trålarna som ska dammsuga haven och fabrikerna som ska göra fodermjöl av fisken.
Projektet stöds av:
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
-en satsning på hållbart fiske-

Debatten kommer att intensifieras
Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, höll i går (26/2) ett anförande på Fiskeriverkets seminarium i Göteborg omden framtida fiskeripolitiken. Anförande hette just ”Vem äger fisken” och bifogas här då det är superaktuellt i denna debatt.

För att vara med och förändra, gå ut i dina butiker med fiskdisk och kräv att de tar in den NÄRFISKAT märkta fisken - viktigast just torsken – den är inte odlad, men vi kan konsumera med mycket gott samvete. Läs mer om detta i artikeln Är vi, konsumenterna, lurade på torsken? publicerad i SKN nr 103.

Delta i debatten, på vår hemsida genom att skicka in ditt bidrag till oss.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss