Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2010-11-19 Publicerad i KNY nr 43
Fiskeriverkets konsumentinformation
Fiskeriverket har en speciell informationssida på sin webbplats för konsumenter, där man kan söka vidare efter det man är nyfiken på.

Regeringen har beslutat omorganisera ett flertal myndigheter och samla fiskefrågorna i en mer övergripande organisation, tillsammans med flera områden. Namnet på den nya myndigheten blir:Havs- och vattenmyndigheten

Sedan tidigare är det klart att myndigheten ska lokaliseras till Göteborg och starta sin verksamhet den 1 juli 2011. Fiskeriverket läggs ner formellt den 30 juni 2011 men verksamheten ska till stora delar ingå i den nya myndigheten.
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss